O katechezi od Adama – 1. díl

O katechezi od Adama – 1. díl

Počáteční díly nového cyklu věnujeme náboženské situaci u nás v České republice a zejména člověku jakožto bytosti přirozeně náboženské a křesťanské nabídce.

Dále probereme a vymezíme pojem Zjevení – Revelatio a naši odpověď na Zjevení, což je víra. Přes kérigma, hlásání evangelia, se dostaneme k Novému zákonu, jakožto ústřednímu dokumentu, dosvědčujícímu Zjevení.

S tím bude souviset samozřejmě i osoba Ježíše Krista, u které nahlédneme na jeho věrohodnost. Vysvětlíme si například i rozdíl Ježíše historického a Ježíše víry. Dále přejdeme k hlavním obsahům nicejsko – konstantinopolského vyznání víry a k tomu, jak by jak by měly a mohly být prezentovány v katechezi dnes. Pokusíme se poodhalit tajemství trinitárního Boha, osvětlit eschatologii církve a v závěru cyklu pak stručně shrneme témata křesťanské praxe týkající se slavení, modlitby a morálky.

V prvním dílu odhalíme některá překvapující čerstvá sociologická data týkající se české religiozity. Odhalíme rozpor křesťanství s tzv. novou religiozitou i s východními naukami a reinkarnací. Zmíníme i šokující fakta o pohřbívání v ČR, což s religiozitou velmi úzce souvisí. Odhalíme nebezpečí, která se skrývají v nové religiozitě, new age, horoskopech a dalších jevech dnešní moderní doby. Zkusíme najít kořeny současného stavu religiozity. Zmíníme rovněž vývoj náboženského způsobu myšlení člověka v poslední době a vztah náboženství a církve. Díl zakončíme důležitou myšlenkou svatého Augustina.