O katechezi od Adama – 2. díl

O katechezi od Adama – 2. díl

Druhý díl vzdělávacího cyklu O katechezi od Adama jsme věnovali člověku jako takovému. Nalaďte si Proglas 2. února v 16 hodin. 

Pokusíme se odhalit jeho nejvnitřnější potřebu, jeho tázání a hledání sama sebe. Zjistíme, že tzv. delfská výzva je stále aktuální, zmíníme v těchto souvislostech také encykliku Fides et ratio. Dozvíme se, co je to noogenní neuróza, existenciální analýza nebo logoterapie. Položíme si také otázku, zda je náboženství produktem lidské psychiky a odkryjeme rozpor biblického obrazu Boha s dnešní novou religiozitou. Zmíníme se rovněž o dnes značně rozšířeném fenoménu horoskopů, o Forerově efektu a o tom, jaký mají vliv na člověka.