O katechezi od Adama – 3. díl

Křesťanská nabídka

Třetí díl cyklu „O katechezi od Adama“, který jsme nazvali „Křesťanská nabídka“, jsme věnovali klíčovému křesťanskému pojmu Zjevení. Poslouchat můžete v pondělí 9. února 2015 od 16 hodin.

V tomto dílu si s hostem studia Vojtěch, doktorem dogmatické teologie, otcem ThLic. Davidem Boumou, Th.D., který vyučuje na Katolické teologické fakultě Univerzy Karlovy v Praze a na Univerzitě Hradec Králové, všimneme, jak Bůh působí v lidských dějinách formou Zjevení. Objasníme si základní pojem celé naší víry i tohoto našeho vzdělávacího cyklu – a sice Revelatio. Představíme si Zjevení jako informační a spásnou akci v dějinách, vrcholící v osobě Ježíše Krista a odlišíme ho od jiných zjevení, se kterými se setkáváme. Zjistíme také, jak tento pojem souvisí s encyklikou Fides et ratio Jana Pavla II.