O katechezi od Adama – 5. díl

O katechezi od Adama – 5. díl

Pátý díl duchovně vzdělávacího cyklu studia Vojtěch „O katechezi od Adama“, budeme věnovat pojmu “kérygma“. Poslouchejte v pondělí 23. února ve čtyři hodiny odpoledne.

Před námi leží další kus dobrodružné cesty, která nás povede k hlavním a základním obsahům víry, k obsahům misie a katecheze. Objasníme si v této souvislosti především, co je kérygma a k čemu je třeba se neustále při katechezi a misiích vracet. Rozhoříme se také o Novém Zákoně, jako o základní přístupové cestě k Ježíši Kristu. Osvětlíme si, jak se liší Zmrtvýchvstání Ježíše Krista od jiných, na první pohled podobných, vzkříšení. Zjistíme, zda je či není učení církve doktrínou. Položíme si otázku, proč se některé spisy dostaly do Nového Zákona a jiné ne? Zodpovíme, co jsou to apokryfní evangelia - například Jidášovo evangelium. Poté se dostaneme do období prvních velkých koncilů, kde se krystalizuje první vyznání víry. V této souvislosti se dotkneme i christologického a trinitárního dogmatu.