O katechezi od Adama – 7. díl

O katechezi od Adama – 7. díl

Sedmý díl duchovně vzdělávacího cyklu studia Vojtěch přiblíží kredibilitu osoby Ježíše Krista. V pondělí 9. března 2015 v 16 hodin k mikrofonu zasedne teolog P. David Bouma. 

V rámci celkového pohledu na osobu Ježíše Krista se podíváme na tuto osobu jako na naplnění Starého Zákona a starozákonních proroctví. Neopomineme ani Ježíšovy zázraky z několika úhlů pohledu. Dále rozebereme Ježíšova kázání i jeho život jakožto náš důvod k víře.

S osobou Ježíše Krista úzce související křesťanství si zobrazíme jako antropologicky, historicky a teologicky věrohodné a rovněž jako nabídku životního smyslu pro člověka. Zároveň si přiblížíme církev na cestě prvními staletími dějin.