O katechezi od Adama – 8. díl

O katechezi od Adama – 8. díl

V osmém dílu duchovně vzdělávacího cyklu poodhalíme obraz Boha a tajemství Ježíše Krista v nicejsko – cařihradském vyznání víry. Poslouchejte v pondělí 16. března ve čtyři hodiny odpoledne. 

V tomto dílu se dotkneme otázek, jako například, kde se najednou vzalo učení o nejsvětější Trojici ve 4. století - tedy christologické dogma a trinitární dogma? Byla to snad nová ideologie církve? Jaké je místo nicejsko-cařihradského kréda v životě a nauce církve? Co jsou jeho hlavní obsahy a jaká je jeho kontinuita i novost vzhledem k Novému zákonu? Nahlédneme také na Nový zákon jako na základ christologického a trinitárního dogmatu.

NyníPísničky před svítáním
Píseň: Dievčatko s lienkami vo vlasoch (2016); Interpret: Prešporok; Album: Ondrejka K. & Prešporok: Piesne stadiaľ /CD 1
04:45Jitro s dechovkou
05:00Písně
05:27Myšlenka na den
05:30Písně
05:45Radio Vatikán
06:00Dnešní evangelium

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony