Společenství mládeže jako obraz života Boží Trojice - nový vzdělávací cyklus

Společenství mládeže jako obraz života Boží Trojice - nový vzdělávací cyklus

V desetidílném cyklu vás každé pondělí od 31. 8. do 2. 11. od 16 hodin budeme zvát k zamyšlení nad společenstvím mládeže. O jeho významu, vzniku, programu a dalších věcech se budeme bavit se členy Sekce pro mládež České biskupské konference.

Je i v dnešní době mladým křesťanům k něčemu společenství mládeže? Jaká by měla mít pravidla? Na jakých základech by měla stát? A k čemu by mělo společenství směřovat?

Spíše teoretický cyklus nabídne deset dílů, ve kterých probereme dvacet témat, která s životem společenství souvisejí.

Mezi autory patří kněží i laici z diecézních center mládeže z celé republiky.

Seznam témat: 

1 Mladí lidé dnes Přínos společenství v životě mladého člověka
2 Bůh nás volá dohromady Základní předpoklady vzniku společenství
3 Více než dobrá parta Evangelium - základ společenství
4 Svátosti v životě jednotlivce a společenství Společenství majetku
5 Animátor  Náplň setkání 
6 Fáze společenství Zaměření společenství
7 Vhodné materiály pro společenství Jak vypadá společenství
8 Osobní vztahy Řešení konfliktů ve společenství
9 Prostor a služba kněze ve společenství Služba druhým
10 Šíření evangelia Společenství jako oáza víry, jako místo konverzí