Pomáhající centra Diecézní charity Hradec Králové

Pomáhající centra Diecézní charity Hradec Králové

V pořadu Na stole je téma se zabýváme pomáhajícími centry, která spadají pod Diecézní charitu Hradec Králové. Zaměříme se především na Dobrovolnické centrum a Integrační centrum pro cizince, kam patří i Poradna pro cizince a uprchlíky a rovněž terénní forma pomoci. Činnosti všech těchto složek se často prolínají.

Na rozhovor do královéhradeckého studia Proglasu přišli tři respondenti: Aneta Maclová, ředitelka Diecézní charity HK, Jan Kočí, vedoucí Integračního centra pro cizince HK, a z Dobrovolnického centra Eliška Škrdlová, koordinátorka programu Rafael a mezinárodního programu DofE.

Budeme mluvit o veškerých funkcích a činnostech center, například o doučování cizinců českého jazyka, pomoci cizincům se zapojením se do společnosti, o programech pro děti a mládež, o dobrovolnické práci se seniory, o aktivitách v projektu Young Caritas nebo Dofe, což je mezinárodní cena vévody z Edinburghu, kde je možné zapojit se do mezinárodního vzdělávacího programu pod záštitou britské královské rodiny. Ten motivuje k osobnímu rozvoji mladé lidi od 14 do 24 let.

V neposlední řadě zmíníme, jak tyto instituce reagovaly a reagují aktuálně na pomoc lidem u Ukrajiny.

Pořad připravil Martin Weisbauer.

Poslouchejte také na SpotifyGoogle Podcasts nebo iTunes.