Co dělat, aby se zneužívání neopakovalo? Naslouchat.

Co dělat, aby se zneužívání neopakovalo? Naslouchat.

Pořad v souvislostech


Co dělat, aby se zneužívání neopakovalo? Naslouchat.
Budeme vysílat

Za 5 pět
Za 5 pět
Za 5 pět
Vysílali jsme


Brazílie je zpět

Brazílie je zpět

Buďte ochotni naslouchat, co lidi z Ukrajiny bolí
Audioarchiv
5. září 2022 Za 5 pět Autor: Petr Najman

Sexuální zneužívání zneklidňuje už jen tím, jak často se o něm v posledních letech mluví. Pro tvůrce operního představení Tak tiše až není jen palčivým společenským tématem, ale také osobní zkušeností.

Sněží. / Už léta nesněžilo. / Být vločkou… / a nebýt, / nemít tělo.“ Toto jsou první slova libreta Jany Šrámkové. S mrazivou přesností vystihují pocity dětí a dospívajících, kteří si prošli různou formou traumatu. Snaha zbavit se tělesnosti je signifikantní. Co se děje v hlavě hrdinky, než předstoupí před soudce a ukáže na pachatele?

Tak tiše až je již druhou spoluprací tanečního a divadelního souboru Spitfire Company s Orchestrem Berg zabývajícím se soudobou hudbou. Hostem Petra Viziny jsou spisovatelka Jana Šrámková, režisér Petr Boháč a skladatel Slavomír Hořínka.