Hospic – dobrá tečka za životem (S Robertem Hunešem...)

Hospic – dobrá tečka za životem

Pořad v souvislostech


Hospic – dobrá tečka za životem
Budeme vysílat

Ave Dulcissima Maria
Nábor Hrdinů
Tajní evangelíci ve Velké Lhotě
Vysílali jsme


Křížem krážem

Jeseničtí sochaři a jejich významná díla

Muzeum a galerie Mlejn Ostrava
Audioarchiv

"Slovo hospic pochází z latinského termínu hospitium, což se dá přeložit asi jako 'přátelské přijetí'. V tomto smyslu dost blízkým slovem pravému významu je 'hostinec'. Když lidé ve středověku konali pouť z Čech nebo z Bavor do Svaté země, v cestě jim stály Alpy. Někdo onemocněl hlady, někdo úrazem. V těch horách byli mniši, kteří se o tyto nemocné starali – oni je přátelsky vítali a opečovávali je, případně smrtelně nemocné dochovávali," vysvětluje Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

O myšlence a historii hospicového hnutí, o hospicích kamenných i domácích, o síti hospiců v České republice a o jejich potřebách hovoří Robert Huneš s Václavem Malinou, který pořad autorsky připravil a moderuje.

ilustrační foto z archivu Hospice Jana N. Neumanna v Prachaticích"Hospicům chybí pochopení toho, čím ve skutečnosti jsou. Hospic je v dnešním legislativním slova smyslu zdravotnické zařízení, které poskytuje jako nedílnou složku sociální péči. Bolest, zvracení, dušnost – to umíme zaléčit, to je věc zdravotnická. Ale samotu, výčitky svědomí nebo vztahovou bolest... když jsou rozkmotřené rodiny i před člověkem na smrtelné posteli – to je sociální péče, kterou logicky zdravotnictví hradit nebude. My jsme objektivně a věcně zdravotní sociální zařízení, ale český právní řád tento termín nezná. My jsme na pomezí." (Robert Huneš)

Pořad převzalo Radio Proglas z projektu Hospic – dobrá tečka za životem.

Premiéra: čtvrtek 7. dubna 2022 ve 22.00.