Katedrální varhaník Karel Ochozka

Katedrální varhaník Karel Ochozka

Pořad v souvislostech


Katedrální varhaník Karel Ochozka
Budeme vysílat

Den vody 2019
Křížová cesta z Orlice / Restaurování 2010–2018
Kapituly
Vysílali jsme


Trojklášteří Český Krumlov

Křížová cesta z Orlice / Restaurování 2010–2018

Trojklášteří Český Krumlov
Audioarchiv
29. ledna 2018 Studio Jan Autor: Petr Kronika

O letních ránech si přivstane a v katedrále hraje pro radost. Sluneční paprsky proudí okny vedle hlavního oltáře. Vnímá svatostánek s Nejsvětější svátostí. Tyto okamžiky řadí Karel Ochozka k silným u varhan.

Od léta roku 2017 je ředitelem kůru v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. Karel Ochozka po desítkách let vystřídal dlouholetého regenschoriho a varhaníka Karla Fráňu. Do jeho služby patří řízení katedrálního chrámového sboru u sv. Mikuláše, výběr obsahu hudebního zaměření a zajištění doprovodu liturgie.

Karel Ochozka vystudoval českobudějovickou Konzervatoř a absolvoval Teologickou fakultu Jihočeské univerzity, kde nyní vyučuje na katedře pedagogiky. V Borovanech na Českobudějovicku řídí Základní uměleckou školu a dále se zapojuje do různých aktivit jako badatel v oblasti hudby a jako její provozovatel.

A hlavní hity, kterým se momentálně věnuje? Halí, belí a Tancuj, tancuj, vykrucaj, když muzícíruje se svým synkem - svěří v závěru svého vyprávění, které uvedeme v premiéře v úterý 30. 1. 2018 v 20:15.