Centrum pro školy

Centrum pro školy

Pořad v souvislostech


Centrum pro školy Olomouc
Audioarchiv
22. června 2020 Studio Olomouc Autor: Alžběta Vašků

Olomoucké studio představuje další centrum při Arcibiskupství olomouckém. S jeho vedoucí, paní Zdislavou Vyvozilovou, mluvila Alžběta Vašků.

Centrum pro školy pomáhá se zřizováním církevních škol, organizuje semináře a školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogů nebo přichází do školních tříd s programem Vstupy do škol a náboženskými tématy.

intrPoslední jmenované si klade za cíl přiblížit žákům a studentům témata spojená s křesťanstvím, na které se v minulém režimu pohlíželo zkresleně a i dnes se stává, že jsou představována špatně nebo vůbec. S největším úspěchem se zatím setkává program Nejdůležitější stavba obce. Tou bývá kostel, do kterého některé děti vstoupí díky tomuto programu poprvé v životě. Dalšími tématy jsou třeba Vánoce nebo Velikonoce.

S čím se církevní školy a tím pádem i Centrum pro školy potýkalo v době koronakrize? Jak česká společnost pohlíží na církevní školství a jaké je vlastně poslání církevních škol?  A jak spolu souvisí kvalita vzdělání a evangelizace?

Poslouchejte ve 20.15.