Juniorská věda a umění na UP: Zaostřeno na ledničku

Juniorská věda a umění na UP: Zaostřeno na ledničku
9. května 2021 Studio Olomouc Autor: Radka Rozkovcová

"Hodně se mluví o anorexii a bulimii, protože to jsou stavy ohrožující život. A přitom přejídání se a následná obezita nebo nadváha jsou v populaci daleko častějším problémem," říká Helena Pipová, doktorandka Univerzity Palackého Olomouc. 

Lehce dostupné jídlo, často průmyslově zpracované a kalorické, je návykové a může vyvolat nezdravý vztah, který se dá označit jako závislost. Jaké jsou nejčastější příčiny přejídání se? Čeho je jídlo zástupným symbolem? Jakými psychickými problémy a stavy mohou být zatíženi zejména mladí lidé trpící obezitou?

Helena PipováPsycholožka Helena Pipová, aktuálně na studijním programu v USA, zkoumala vztah k jídlu a stravovací návyky u adolescentů ve věku 11 až 19 let. "Obezita se považuje za multifaktoriální onemocnění, to znamená, že hraje roli genetika, prostředí, strava. Děti, stejně jako dospělí, často psychické problémy tzv. zajídají – třeba náročnost vztahů v rodině. Děti z dysfunkčních rodin, jak jsem mohla pozorovat jako školní psycholožka, měly tendenci se přejídat a tloustnout. Je to spojeno i s tím, že tyhle děti mají méně pohybu, protože se jim rodiče tolik nevěnují. Pro děti, které mají nadváhu, je hodně obtížné fungovat v kolektivu – tím, jak je společností vytvářen velký tlak na to dobře vypadat, být štíhlý. Žít v obézním těle je nejen pro dospívajícího velká psychická zátěž," vysvětluje Helena Pipová.

Řeč bude i o připravované knize Stravování a vztah k jídlu u českých adolescentů ve 21. století, jíž je Helena Pipová spoluautorkou.

Nadační fond Univerzity Palackého Olomouc podporuje výjimečné juniorské projekty na poli vědy, výzkumu a umění.