Konflikt, komunikace a konsenzus

Konflikt, komunikace a konsenzus

Pořad v souvislostech


Konflikt, komunikace a konsenzus
Audioarchiv

Stanislav Janoš je muž mnoha profesí, působí jako mediátor v rodinném centru Sluníčko, vyučující psychologie na vyšší odborné škole AHOL a také jako speciální pedagog v ostravské vazební věznici.

Rozhovor se dotýká všech tří oblastí.

Z hlediska zkušeného mediátora, který má za sebou nespočet vyřešených sporů, radí: "Myslím si, že jedním ze základních pravidel pro jakýkoli konflikt je nemluvit rychle, nemluvit ukvapeně, nevynášet rychlé soudy a úsudky, jak to bude, nevyplácí se to (...), nejen napočítat do deseti, ale spíše počítat ve dnech."

Stanislav JanošStanislav Janoš se v rozhovoru mimo jiné zamýšlí nad důležitostí a vlivem pedagoga na studenty i nad dnešní mladou generecí a jejím vnímáním autorit: "I mladí lidé chtějí mít autority, které jsou schopny respektovat je a které budou schopni respektovat oni, ale ta autorita nemůže být vynucená, musí to být autorita, která pramení z určité přirozenosti." Dále dodává, že pro vězně souvisí autorita s omezením svobody, což ale neznamená, že by toho zaměstnanci věznice zneužívali, vždy záleží na přístupu jedince, ať už jde o školní nebo vězeňskou instituci.

Pořad Konflikt, komunikace a konsezus, který připravila redaktorka Magdaléna Kubatková, také připomene důležitost a náročnost práce se svobodou nebo odpuštěním.