Liturgie svátostí – Iniciační svátosti II.

Liturgie svátostí – Iniciační svátosti II.
22. dubna 2011 Studio Radim, Nábo Autor: Marek Chvátal

Načasování udělování svátostí křtu, biřmování a eucharistie dětem se u západních a východních křesťanů liší. Zatímco na východě je nemluvně biřmováno bezprostředně po křtu a eucharistii přijímá poprvé, jakmile je to jen možné, na západě nemluvně pouze pokřtíme, v sedmi letech může přijmout eucharistii a až ve čtrnácti se nechat biřmovat. Oba tyto přístupy k iniciaci porovnáme s prof. P. Františkem Kunetkou v dalším dílu cyklu o liturgii svátostí.

Vedle rozdílných přístupů církví k iniciaci se zaměříme také na to, kdo je platným udělovatelem jednotlivých iniciačních svátostí a co vše je třeba připravit, aby taková svátost byla udělena platně. Zamyslíme se nad symbolikou olejů, bílého roucha, vody i křestní svíce. Při křtu probíhá také exorcismus. Skutečně se jedná o vymítání ďábla, nebo je to určitý typ modlitby při liturgii?

Zvláštní postavení má v iniciaci eucharistie. Proč ji vůbec považujeme za iniciační svátost, když ji křesťané mohou přijímat prakticky denně? Všimli jste si někdy, že pro "první přijímání" ve skutečnosti nemáme jednotnou liturgii?

Nakonec vzpomeneme, jaké liturgické možnosti máme, chceme-li si připomenout vlastní křest a křestní sliby.

Premiéru naladíte 25. dubna 2011 v 16.00 hodin. Reprízy vysíláme 28. dubna v 00.051. května v 10.30.