Liturgie svátostí – Ritualizace životních událostí

Liturgie svátostí – Ritualizace životních událostí
4. dubna 2011 Studio Radim, Nábo Autor: Marek Chvátal

Připravili jsme pro vás nový vzdělávací cyklus. Tentokrát se zaměříme na liturgické slavení všech sedmi svátostí. Na úvod si ale povíme něco o ritualizaci životních událostí. Z nich vychází potřeba člověka slavit a dát slavení konkrétní (liturgickou) podobu. Pravidleným hostem tohoto cyklu je prof. P. František Kunetka. První díl naladíte v pondělí 4. dubna v 16.00.

Člověk je homo festivus, to znamená člověk slavící. U křesťanů se to projevuje liturgickým slavením. Ale slavením čeho? Máme sedm svátostí. Každá z nich reaguje na určitou situaci v našem životě (narození, změna stavu, provinění, nemoc). Jedná se o chvíle, kdy se zásadně změníme nebo pro něco rozhodneme. A vždy je to důvod oslavit. K pořádné slávě ale potřebujeme ritus, jakýsi obřad, který dodává slavení řád a vznešenost. To platí i o dnešní liturgii křesťanů. Jenže tato liturgie má již "něco za sebou". Po staletí se vyvíjela a měnila. Pro dnešního člověka může být tedy oslava životních situací formou liturgie méně srozumitelná. V prvním díle si tedy povíme něco o vztazích mezi životem člověka a liturgií.

Prof. František Kunetka, Th.D.

Působil v letech 1974–1993 jako duchovní v různých farnostech severní Moravy (Zábřeh, Branná, Ostružná, Nové Losiny, Jindřichov, Čeladná, Kunčice p. O., Karlovec, Razová, Roudno, Leskovec n. M.). V současnosti je kaplanem farnosti Povýšení sv. kříže v Prostějově. V letech 1983–1989 vyučoval liturgiku na neoficiálním studiu teologie organizovaném Českou salesiánskou provincií. V letech 1978–1988 působil jako lektor na kurzech liturgické hudby pro varhaníky, sbormistry a členy schól, pořádaných Hudební sekcí Liturgické komise arcidiecéze olomoucké. V roce 1990 byl jmenován odborným asistentem v oboru liturgika na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Je zde vedoucím Katedry liturgické teologie. Zajišťuje výuku v oboru liturgiky v denním studiu v oboru teologie a ve studiu při zaměstnání v oboru křesťanská výchova. Zaměřuje se na jednotlivé bohoslužebné typy, zvláště na slavnost eucharistie ve starokřesťanské době a na liturgii jednotlivých svátostí.

Reprízu pořadu naladíte 7. dubna 2011 v 00.05 a 10. dubna 2011 v 10.30.