Manamana vypráví biblické příběhy

Manamana vypráví biblické příběhy

Pořad v souvislostech


Manamana vypráví biblické příběhy
Budeme vysílat

České nebe – Svatý Václav
U: Sazovice
Kampaň DOMA 2021
Vysílali jsme


Počátky divadelnictví v Hradci Králové

Nabrat druhý dech v Přestupní stanici

Tramping a jeho muzeum
Audioarchiv
6. dubna 2021 Studio Olomouc Autor: Radka Rozkovcová

"Odvyprávíte příběh, ale jak vysvětlit, co vlastně se v knize odehrává? Děti sledují poutavý biblický text, ale ne vždy mu rozumí," zamýšlí se Ivana Pecháčková, šéfredaktorka nakladatelství Meander a výhradní autorka textů edice "manamana", v rozhovoru s Radkou Rozkovcovou.

knihy edice "manamana"Edice "manamana" nakladatelství Meander si klade za cíl předkládat dětem biblické příběhy ze Starého i Nového zákona, a to formou a jazykem, které by pro děti byly srozumitelné. Nesmí ovšem dojít k zastření původního smyslu textu, nebo k jeho výraznému zjednodušení či posunutí smyslu. Ivana Pecháčková proto tuto svou práci konzultuje jak s teology, tak s pedagogy. K úvahám o převyprávění a zpřístupnění biblických textů dětem ji dovedla vlastní rodinná zkušenost a zjištění, že tzv. "dětské Bible" se často dopouštějí buď přílišného schematizování nebo naopak určité dětem nevyhovující syrovosti – jak v textovém, tak výtvarném zpracování.

ukázka z knihy – edice "manamana"Jednotlivé knihy edice "manamana" jsou monotematické a typické i tím, že každou z nich ilustroval jiný mladý výtvarník – student nebo absolvent české umělecké školy. V technice zpracování dostali ilustrátoři maximální svobodu, tato řada knih je tak unikátní i z výtvarného hlediska. 

Do každé z knížek je navíc vložen metodický čtenářský list, určený zejména rodičům a pedagogům. Ten nabízí tvořivé úkoly a návody, jak s textem dále pracovat a jaká další témata v souvislosti s knihou otevřít a rozvíjet.

Knihy mají pro dětskou ruku příjemný malý formát, jsou vhodné třeba i na cesty. 

Ukázka z rozhovoru:

(Foto – archiv Ivany Pecháčkové, profilové foto – autor snímku: Jaroslav Jiřička.)