Radimova mozaika

Radimova mozaika

Pořad v souvislostech


Radimova mozaika
Budeme vysílat

Na dřeň!
Zlatokorunská Madona se vrátila
Nová šance v Ostravě
Vysílali jsme


Zlatokorunská Madona se vrátila

Návštěva Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou

Pouť do kláštera v Hájku
Audioarchiv
2. července 2019 Studio Radim Autor: Radka Rozkovcová

Biskup Karel z Lichtenštejnu-Castelkorna, muzejní dílničky, animační programy, lovci mamutů, hvězdárna, pátrací zámecká hra, fotografie z kláštera, pouť rodin – to je náplň svěží zásobárny prázdninových tipů redaktorky Radky Rozkovcové!

vyskov_muzejni_dilnicky_2019Muzejní dílničky pro šikovné ručičky v Muzeu Vyškovska připravila a představí je muzejní pedagožka Jitka Horáková. Jsou rozdělené podle témat a v rámci nich si prohlédnete aktuální expozice a výstavy – např. Život aristokratických dětí nebo Největší záhady a tajemství světa. Podrobný rozpis dílniček najdete zde. A že se v muzeu bude něco zajímavého dít téměř každý den!

vyskov_klaster_fotografie_vybiral_2019Fotograf a pedagog Martin Vybíral trávil čas ve františkánském klášteře v Moravské Třebové – pobyt dal vzniknout kolekci fotografií přibližujících atmosféru místa. Černobílé snímky můžete obdivovat v Muzeu Vyškovska do konce července.

karel_z_lichtenstejna_castelcorna_biskupVelký výstavní projekt Za chrám, město a vlast prezentuje do konce září Arcidiecézní muzeum Olomouc a Arcibiskupský zámek Kroměříž. Bez biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695) by Morava bez nadsázky vypadala dnes úplně jinak. Tento barokní velmož stál za stavbami či přestavbami rezidencí v Kroměříži, Olomouci, Brně, Vyškově, Hukvaldech či na Mírově a vybudoval také světoznámou kroměřížskou Květnou zahradu. Nelze rozhodně opomenout jeho činnost sběratelskou – shromáždil cenné sbírky grafik, mincí, knih, hudebnin a obrazů, včetně světoznámého Tizianova díla Apollo a Marsyas. Koncepci výstavy představí její kurátoři Ondřej Zatloukal a Miroslav Kindl.

vsetin_na_skok_do_praveku_2019Muzeum regionu Valašsko se sídlem ve vsetínském zámku nabízí až do podzimních měsíců výstavu s názvem Na skok do pravěku. Zaměřuje se zejména na progres, který učinila archeologie v regionu během posledních let, a také nabízí nový pohled na dějiny Valašska. Nejsou opomenuti ani dětští návštěvníci, k dispozici mají interaktivní prvky – třeba pískoviště, v němž si lze zahrát na archeology. Více poví v Radimově mozaice Samuel Španihel. Přidáme informace ze vsetínské hvězdárny, která nabízí večerní astronomická pozorování i denní exkurze. Zámecké letní doprodružství s hledáním pokladu skýtá Zámek Lešná u Valašského Meziříčí, spravovaný rovněž Muzeem regionu Valašsko.

Adéla Šimová pracuje jako lektorka animačních programů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Představí prázdninové tvořivé dílny, které jsou určeny skupinám dětí. Skvělé je, že u mnoha z nich si můžete sami vybrat termín realizace! hostyn_pout_rodin_2019_CPRZ_OLČekají vás Krejčovská dílna na královském dvoře, Obrázky z máku sypané, program Hurá do Asie, tvořivá dílna U tkalce Nitky nebo program S kufříkem do lázní a mnoho dalších.

Marcela Řezníčková z Centra pro rodinu působícího při Arcibiskupství olomouckém přidá informace o pouti rodin, která se uskuteční 31. srpna 2019 na Svatém Hostýně, letos s tématem MISIE.