U: Olomouc – "V oplatce jsi všecek tajně"

U: Olomouc – "V oplatce jsi všecek tajně"

Pořad v souvislostech


U: Olomouc – "V oplatce jsi všecek tajně"
Budeme vysílat

Služba kaplana v Městské nemocnici v Ostravě.
Radimova mozaika
Benediktinský klášter na Bezdězu
Vysílali jsme


Radost a naděje v řecko-katolických vánocích

Radimova mozaika

Radost a naděje v řecko-katolických vánocích
Audioarchiv
4. července 2017 Studio Radim Autor: Radka Rozkovcová

S historičkou umění Helenou Zápalkovou procházíme výstavou Arcidiecézního muzea Olomouc.

Aktuální reprezentativní expozice Arcidiecézního muzea Olomouc představuje eucharistii jako svátost uvádějící do křesťanského života. Prezentuje pozapomenuté církevní rituály související s velikonočním triduem, jako například snímání sochy Krista s pohyblivými pažemi z kříže a ukládání do hrobu nebo liturgickou inscenaci Ježíšova nanebevstoupení, ale zejména se prostřednictvím obrazů i trojrozměrných objektů zamýšlí nad podstatou tajemství, které je pilířem křesťanství.

Těžiště výstavy spočívá v exponátech z období pozdního středověku, instalaci vhodně doplňují vybraná díla z doby baroka a 20. století.

Monstrance z Popic, Jižní Morava (?), 1512, stříbro, lité, tepané, cizelované, ryté a částečně zlacené; Praha – Staré Město, klášter křížovníků s červenou hvězdouVýstavu tvoří čtyři tematické okruhy

I. Mše.

Předmětem prvního oddílu je samotná mše, tedy rituál, při němž podle ustanovení Ježíše mají lidé na jeho památku jíst chléb, který je jeho tělem, a pít víno, které je jeho krví. Vedle zobrazení Večeře Páně zahrnuje díla s námětem eucharistického stolu i liturgické náčiní k vysluhování mešní oběti (kalichy, ciboria, pyxidy, monstrance). 

II. Eucharistické alegorie a zázraky.

Eucharistické alegorie představují jeden ze způsobů, jak znázornit oficiální učení církve. Víru ve skutečnou přítomnost Krista v eucharistii posilovalo šíření legend o eucharistických zázracích.

III. Příběh Kristových pašijí.

Vedle jednotlivých pašijových zastavení připomíná tento oddíl také poutě do Svaté země a předměty s nimi spojené (relikviáře a růžence se dřevem sv. Kříže, modely kaple Božího hrobu).

IV. Kristovo tělo ve výtvarném umění.

Díla s námětem vtělení a oběti Krista (Madona s dítětem, Olivová hora, Ukřižování, Oplakávání, Pieta, Kristus v hrobě, Bolestný Kristus, ale také Zmrtvýchvstalý Kristus).

(část převzata z tiskové zprávy www.olmuart.cz)

Josef Wickart, Mše sv. Norberta (zázrak s pavoukem), kolem 1721, olej, plátno, Sv. Kopeček, bazilika Navštívení Panny MarieMistr Studny života, Epitaf Jana Cleemenssoena se Studnou života, 1511, tempera na dřevě, Národní galerieMistr Oplakávání Krista ze Zvíkova – dílna, Zmrtvýchvstalý Kristus z Horažďovic, kolem 1520, dřevo, polychromie, Horažďovice, kostel sv. Petra a Pavla, nyní Biskupství českobudějovické