Za Pannou Marií Štípskou

Za Pannou Marií Štípskou

Pořad v souvislostech


Za Pannou Marií Štípskou
Budeme vysílat

Salesiánské prázdniny
Genius loci Vrchní Orlice
U: Pouť. Bez finančních prostředků, stopem na jih Itálie.
Vysílali jsme


Kostel svatého Jana Křtitele ve Frýdku

Genius loci Vrchní Orlice

Kostel svatého Jana Křtitele ve Frýdku
Audioarchiv
21. května 2019 Studio Radim Autor: Alžběta Vašků

Je to víc, jak osm set let, co lidé putují za Pannou Marií Štípskou. Do Štípy u Zlína se podíváme i my a ohlédneme se za Poutí matek, která proběhla v neděli 13. května, tedy na letošní svátek matek.

"Buď svící, která svítí na cestu druhým. A nelituj, že tě ubývá. Kristus ti dá víc." Tuto modlitbu se modlí každý rok maminky při průvodu okolo oltáře ve štípském kostele Narození Panny Marie. IMG_4120

Ten stojí na přání Lukrecie Nekešové z Landeka, manželky Albrechta z Valdštejna. Ve Štípě stojí ale ještě jeden, starý kostel. Ten byl postaven na místě, kde jakýsi sedlák z nedalekého Kostelce našel zařící sochu Panny Marie. Běžel ji vrátit zpět do kosteleckého chrámu, ale další den se socha na tomtéž místě objevila zase. To už bylo bráno jako zamení, že si Matka Boží přeje být uctívána na tomto místě. Od té doby putují do Štípy poutníci svěřující Panně Marii své úmysly.

Mezi nimi jsou i rodiče, kteří se modlí za své děti a čím dál častěji zde jezdí také děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání. Svou roli hraje i blízkost zoologické zahrady Lešná, podle slov štípského faráře P. Františka Sedláčka ale děti někdy ze Štípy ani nechtějí odjet.IMG_4184

Matky a otcové se pak modlí v kostele u zázračného obrazu znázorňující sv. Jáchyma s Annou a malou Pannou Marií. Při Pouti matek se pak koná po kázání průvod, ve kterém maminky dostanou svíčky, obchází hlavní oltář, projdou okolo obrazu a modlí se třeba i modlitbu zmíněnou výše. A když se vracejí, dostanou od dětí květinu.

Letos je ale čekala malá změna, květiny předával P. Jozef Strečka, který pak odpoledne mluvil o svém misijním působení v jihovýchodní Asii.IMG_4156

Atmosféru pouti můžete zakusit dnes ve 20.15. 

 

 

NyníHudební zastavení
Skladba: Te Deum laudamus - Bože, chválíme Tebe; Autor: Dettelbach Gaudentius; Dirigent: Urdová Sylvia; Sóla: Šelc Tomáš - baryton, Jurášek Petr, Kocůrek Jaroslav - clarina, Regeš Gregor - violoncello; Soubor: Františkánská schola Bratislava
19:00Večerní zíváček
19:15Jak se vám líbí
20:00Večerní zprávy Proglasu,...
20:15Z regionálních studií
20:45Radio Vatikán
21:05Večerní chvály

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony