Jak se žije Romům a Neromům na východním Slovensku

Jak se žije Romům a Neromům na východním Slovensku
7. září 2018 Studio Brno Autor: P.  Martin Holík

Milí posluchači, zvu vás k poodhrnutí záclony nad územím východního Slovenska, kde žijí lidé národnosti samozřejmě slovenské, ale také rusínské, maďarské a – Romské.
Není snadné hovořit na mikrofon o soužití Romů a neromů, aby to bylo dostatečně pravdivé a laskavé zároveň.

Jak se chová dobrý stát? Chrání své hranice, obyvatelstvu zajišťuje základní právní rámec, stará se o chod úřadů, zastřešuje mezinárodní smlouvy a nechává pracovat nezávislé soudy, stará se o základní podmínky ke studiu, ke zdravotním službám, podmínky k práci a k důstojnému životu ve stáří. Reprezentuje sám sebe v rodině národů.
Chytrý stát ví, že participace občanů je tmelem soužití, proto zdravě podporuje neziskovky, které zajišťují mnoho potřebných služeb za peníz podstatně nižší než v komerční sféře.

Česko a Slovensko si tak nějak nemají co vyčítat, trajektorie naší existence v Evropě a v Evropské Unii je i po desítkách let téměř totožná. I plusy, i mizérie. V jednom se Slovensko od Česka liší: Má daleko vyšší počet obyvatel v národnostních menšinách.

Navštívili jsme obec Čičavu se třinácti sty obyvatel nedaleko Vranova nad Topľou. Ovšem tolik a ještě více obyvatel na okraji Čičavy tvoří Romové. Někteří dlouho, jiní se nedávno přistěhovali – i z Moravy a Čech. Hovoří kněz řeckého obřadu otec Martin Mekel. Je ředitelem Řeckokatolického formačního centra pro Romy se sídlem v Čičavě a řeckokatolické romské misie v okrese Vranov nad Topľou. Vyptává se redaktorka Katolického týdneíku Alena Scheinostová.

Paní Alena Scheinostová píše v čísle z 6. února 2018 v článku Romská misie dokáže měnit životy: Asi polovina slovenské romské populace žije v chudinských ghettech a osadách. Jde celkem o zhruba 200 tisíc lidí, kteří se leckdy potýkají s materiální bídou, nezaměstnaností, nevyhovujícím bydlením, nepravidelnou školní docházkou dětí, předlužením a závislostmi. Mnoho těchto osad se nachází právě na území Prešovského kraje, kde Romové tvoří více než 20 % obyvatelstva.
Cituje koordinátorku Konference biskupů Slovenska Renátu Ocilkovou, která říká: Misijní práce mezi Romy vede prokazatelně nejen k jejich obrácení, ale i k sociální proměně jednotlivců i celých skupin. Evangelizace zde dokázala to, o co se s velkými náklady, ale malými úspěchy snaží státní iniciativy i neziskové organizace: začlenit Romy do slovenské společnosti a dát prostor jejich talentům a jejich chuti angažovat se pro své okolí.

Motto uskupení Savore: Angažuj se s vírou pro budoucnost Slovenska

Co znamená Savore? SAVORE (v romštině všichni) je platforma, kde se mohou lidé angažovaní v rómských komunitách setkávat jak všichni spoločne, tak podle oblasti své angažovanosti, aby sdíleli své zkušenosti, vytvářeli vztahy, navazovali spolupráci a vnímali podporu Církve a stejně smýšlejících lidí pro svoji práci.

Síť angažované veřejnosti a osobností pro romské etnikum. Podporuje setkávání společensky aktivních lidí. Čtěte pět pravidel - oblastí.

1. Křesťanská angažovanost ve společnosti

Jsme si vědomi, že skrze naše konání dnes můžeme vidět změnu zítřka. Proto chceme přinášet Boží království do různých oblastí společnosti skrze její proměnu principy a hodnotami podle evangelia, aby Bůh byl všechno ve všem.

2. Smíření a spolupráce

Není náhoda, že na Slovensku žijeme vedle sebe Slováci, Romové, Maďaři, Rusíni a další národnosti. Proto vyvíjíme duchovní a praktické úsilí o vzájemné smíření. Ovoce smíření vidíme ve vzájemném respektu a spolupráci.

3. Integrální rozvoj

Skutečný rozvoj zahrnuje celého člověka a každého člověka. Proto věříme, že je potřebné, aby iniciativa a aktivní účast při rozvoji vycházely i ze strany těch, kterým jsou adresovány. Zároveň je třeba umět podat pomocnou ruku tam, kde z důvodu vyloučení a chudoby jednotlivce nebo společenství chybí schopnost zvrátit nepříznivý stav vlastními silami.

4. Vzájemná podpora

Potřebujeme sa navzájem, abychom hořeli a nevyhořeli. Podpůrná síť má sloužit k budování vzájemných vztahů, přátelství a výměnu zkušeností.

5. Odborný přístup

Vyznáváme potřebu odborného růstu právě tak jako důležitost prolínání a spolupráce jednotlivých oblastí společenské angažovanosti.

Proč Savore vzniklo? Protože vnímá potřebu zasíťování Romů a Slováků angažovaných v rozličných společenských oblastech při práci v romských komunitách. Vymezilo pět výše uvedených společenských oblastí (politika a zaměstnávání, pastorační práce, mládež a kultura, vzdělávání a školství, sociální práce) a jejich vize, cíle a aktivity.

Iniciátory platformy SAVORE jsou tyto slovenské a romské osobnosti:
Mgr. Martin Mekel, Mgr. Ing. Peter Bešenyei, Maroš Jóny, PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková, Mgr. Peter Pollák, PhD., Mgr. Igor André, Mgr. Silvia Zábavová, PhD., Mgr. Róbert Neupauer, PhD., Mgr. Rastislav Zubaj, Mgr. Igor Čikoš, Mgr. Lukáš Bužo a Mgr. Peter Gomolák.

A co špička vedení církve? Papež František říká: Církev ve vaší zemi je povolána pokročit v pastoraci Romů, v díle rozsáhlé evangelizace, která se bude snažit dosáhnout na všechny tyto lidi, kteří – žel – nadále žijí v jisté společenské izolaci.

Milí posluchači, kliněte: romskamisia.sk, platforma Savore savore.sk časopis romská Samária, umělecké centrum F6 = ucf6.sk
Naší vizí je doprovázet romský lid na cestě do radostné věčnosti skrze smíření, zbožnost a angažovanost.

Na youtube lze najít záznam Tv Lux pořízený při přímém přenosu poutní mše svaté v Ľutině 14. července 2018. Kromě výborné hudby slavného chválového uskupení F6 (čti Ef šest, tedy šestou kapitolu listu apoštola Pavel Efesanům) uslyšíte v závěru pozdravy, děkování a prosby, které vás nenechají chladnými. Do pořadu jsem vybral řeč krajského zmocněnce Róberta Neupauera, Martina Mekela, mluvčího za Romy a Jána Babjaka.

Co je pouť? To je nejen bohoslužba a případně jarmark, stánky a podobně. Pouť, to je i vykročení ze sebe. V pořadu uslyšíte asi plánovanou, ale spontánní a ne snadnou řeč.
Kdo z nás toto dokáže říct? A uslyšíte i reakci arcibiskupa Jána Babjaka:

Byl jsem rád, že jsem na vlastní oči viděl práci lidí se srdcem i hlavou na správném místě. Můj obdiv jde ke všem, kteří se angažují, ke společnosti, v níž velmi důležitou roli hrají právě křesťané. Kněží, laici, dobrovolníci, úředníci, samosprávy, kraj…
Tak široké rozkročení se lidí dobré vůle je velkým příslibem pro budoucnost. A výborným příkladem.