Poezie Mileny Fucimanové

Poezie Mileny Fucimanové
25. května 2021 Studio Brno Autor: Jan Novotný

K setkání s prozaičkou a básnířkou Milenou Fucimanovou, jejíž poezie je spjata s Brumovem na moravsko-slovenském pomezí, vás pozveme v rámci dvou na sebe navazujících pořadů, nadepsaných Na schůdkách barokní sochy svaté Trojice a Snímání v porubaném lese.

 

Fucimanová_Milena_portrét

Milena Fucimanová se narodila na sklonku války v Praze, vyrůstala však u svých prarodičů v Brumově. Je absolventkou Filozofické fakulty UJEP Brno, dnešní Masarykovy univerzity. Lingvistka, spisovatelka, recenzentka, překladatelka. Je členkou Českého centra Mezinárodního PEN klubu v Praze a Sdružení Q Brno. V roce 1965 založila Divadlo hudby a poezie Agadir. Přeložila básnické dílo německého autora Reinera Kunzeho a výbor z díla polského básníka, kněze Jana Twardowského. Učila na gymnáziu ve Valašských Kloboukách a na Biskupském gymnáziu Brno. Její poezie i próza vycházejí také v Německu, Rusku, na Ukrajině. Nositelka Mezinárodní ukrajinské Ceny Nikolaje Gogola. Žije a pracuje v Brně.

Ze sbírky Mileny Fucimanové Nezabíjejte toho krocana (Herberk, z. s., 2019)

 

Na schůdkách barokní sochy svaté Trojice

Tři schůdky k barokní soše v brumovském parku

Jako dítě jsem věřila: Že do té sochy vejdu Že budu očekávaná

a nebudu se bát

Nic z toho se nestalo

 

Dnes

jsem o čtyřicet let starší než moje zemřelá maminka

Mohla bych jí předávat zkušenosti Nebo snad ona ví už

daleko víc?

Mít tuhle jistotu: Uklidnila bych se

 

Snímání v porubaném lese 

Hladila jsem nářek bosýma rukama Zjistila jsem: že má

zježenou srst a žádné perutě Nikdo tady v tuto chvíli není

Jenom zimní mech

Pravé boží jméno je Nářek a vznáší se nad vodami

Visím na nebi za nehty Hubbleův vesmírný dalekohled 

mě snímá

 

První část rozhovoru Jana Novotného s Milenou Fucimanovou - někdejšího studenta a jeho paní profesorky - uvedeme v repríze v úterý  25. května 2021, druhou část ještě týž večer ve 22 hodin. 

Foto: Milena Fucimanová (se souhlasem)

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.