Studio Brno: 700. výročí úmrtí Danta Alighieriho

Studio Brno: 700. výročí úmrtí Danta Alighieriho

Pořad v souvislostech


Dante Alighieri – 700 let
Budeme vysílat

Rekonstrukce a nové expozice Zámku Kinských
Jak důležité je pomoci truchlit
Baroko 2022
Vysílali jsme


Několik tváří Eduarda Štorcha

Hnutí Brontosaurus a Zmizelé Jesenicko

Několik tváří Eduarda Štorcha
Audioarchiv
13. září 2021 Studio Brno Autor: Dominik Číž

Právě sedm století nás dělí ode dne, kdy v italské Ravenně zemřel básník, jazykovědec a politický filosof Dante Alighieri (1265-1321). O významném florentském rodákovi si s jeho krajany povídal redaktor Dominik Číž.

Život autora světoznámé Božské Komedie připomíná zápletku akčního historického filmu – nechybí v něm tajná spojenectví, zrady, boj o moc a o lásku milované ženy. I přesto však o něm dnes víme jen málo.

"Velmi neobvyklou věcí je také to, že dal smysl tomu, čemu samotná církev smysl dát nedokázala. Tedy peklu, očistci a ráji. Je to k neuvěření, ale toto bylo velmi málo doceněno v jeho době a více až v dobách následujících. Částečně kvůli známosti příběhů a také kvůli způsobu vyprávění," říká ravennský kavárník Francesco.

Kromě něj jsme si povídali také s P. Jaromírem Zádrapou, který z pohledu Čecha žijícího v Itálii popsal přípravy oslav jubilea v římských ulicích. Celý pořad si můžete poslechnout v audioarchivu.