Studio Brno: 700. výročí úmrtí Danta Alighieriho

Studio Brno: 700. výročí úmrtí Danta Alighieriho

Pořad v souvislostech


Dante Alighieri – 700 let
Budeme vysílat

České nebe – Svatý Václav
U: Sazovice
Kampaň DOMA 2021
Vysílali jsme


Počátky divadelnictví v Hradci Králové

Nabrat druhý dech v Přestupní stanici

Tramping a jeho muzeum
Audioarchiv
13. září 2021 Studio Brno Autor: Dominik Číž

Právě sedm století nás dělí ode dne, kdy v italské Ravenně zemřel básník, jazykovědec a politický filosof Dante Alighieri (1265-1321). O významném florentském rodákovi si s jeho krajany povídal redaktor Dominik Číž.

Život autora světoznámé Božské Komedie připomíná zápletku akčního historického filmu – nechybí v něm tajná spojenectví, zrady, boj o moc a o lásku milované ženy. I přesto však o něm dnes víme jen málo.

"Velmi neobvyklou věcí je také to, že dal smysl tomu, čemu samotná církev smysl dát nedokázala. Tedy peklu, očistci a ráji. Je to k neuvěření, ale toto bylo velmi málo doceněno v jeho době a více až v dobách následujících. Částečně kvůli známosti příběhů a také kvůli způsobu vyprávění," říká ravennský kavárník Francesco.

Kromě něj jsme si povídali také s P. Jaromírem Zádrapou, který z pohledu Čecha žijícího v Itálii popsal přípravy oslav jubilea v římských ulicích. Celý pořad si můžete poslechnout v audioarchivu.

NyníKřesťanské písně
Píseň: Čím se naplní duše tvá (1991); Interpret: Manželé Radovi; Album: Manželé Radovi: Pane náš, ať láska spojí…
21:30Čtení na pokračování
22:00Vzdělávací cyklus
22:30Noční linka
23:30Písně
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony