U: Velká Lhota

U: Velká Lhota

"Hrubá Lhota", jak se dříve této obci říkalo, leží nad Valašským Meziříčím. Její největší chloubou je 230 let starý dřevěný toleranční kostel.

Kostel si mohli Valaši postavit díky Tolerančnímu patentu (1781) císaře Josefa II. Patent ukončil proces tzv. rekatolizace, která postavila všechny nekatolické církve mimo zákon. Pokud věřící dodrželi určité podmínky (přihlásí se více jak 100 rodin, kostel nebude mít věž, nebude se stavět déle jak rok apod.), bylo jim povoleno postavit si vlastní kostel a slavit liturgii.

Na Valašsku se po celou dobu rekatolizace nekatoličtí věřící tajně scházeli a udržovali svoji víru živou. Po vydání Tolerančního patentu se v okolí Velké Lhoty přihlásilo k evangelictví více jak 300 rodin. Pravděpodobně by jich bylo i více, ale krátce před rozhodnutím císaře Josefa II. došlo ke lstivé provokaci několika jedinců, kteří sepsali jménem panovnice Marie Terezie roku 1777 falešný patent povolující náboženskou svobodu. Na celém Valašsku se přihlásilo k víře 15 000 tajných evangelíků ze 70 obcí. Následovaly výslechy a tvrdé tresty. Nikdo tak velký ohlas nečekal. Mezi odhalenými byli navíc i vysoce postavené osoby. Marie Terezie se však rozhodla situaci uklidnit vojenským zásahem.

Dřevěný Toleranční kostel ve Velké Lhotě je dnes národní památkou. Zároveň je mementem bojů, které "pro víru" vedli naši předkové. Zveme vás na audioprohlídku velkolhotského kostela a jeho historie s místním farářem Janem Krupou a panem Zdeňkem Zajíčkem.

Pořad vysíláme v úterý 4. června 2013 ve 22.00 hodin. Reprízujeme v pondělí 10. června v 9.30.