Katecheze v dějinách a současnosti, 6. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 6. díl

V předchozích pořadech jsme udělali "sondu" do dějin katecheze církve. Nastal tedy čas zaměřit se na současný stav katecheze. V různých zemích a kulturách je situace rozdílná. Po všeobecném úvodu se proto s doc. Dr. Ludvíkem Dřímalem, Th.D. zaměříme přímo na naši českou katechezi. Uslyšíte 7. listopadu 2011 v 16.00 hodin (reprízy vysíláme 10. listopadu v 00.05 a 13. listopadu v 10.30).

Přestože je u nás katecheze poměrně rozvinutá, její výsledky nejsou takové, jak bychom si představovali. Veliké množství dětí dospěje k prvnímu přijímání nebo i biřmování, ale víra pro ně není živou záležitostí.

Přispívá k tomu zmatek v nabídce spirituální literatury. Těší se velké oblibě. Posouzení její kvality je ale společensky považováno za výhradně individuální právo. Díky technologiím máme snadnější přístup k zážitkům, pro které postmoderní člověk žije a přizpůsobuje jim rozhodování a volby. Církev ale nabízí více než zážitky a ze své autority posuzuje, jaké informace jsou dobré a jaké ne.

Úkolem katechetiky tedy je: příjt na to, jak reagovat na současné trendy a jak je dobře využít pro katechizaci v dnešní době, aby hlásání stále aktuálního poselství evangelia bylo i dnes přitažlivé a pro moderního člověka uchopitelné.

NyníPísničky z archivu
Píseň: Nad Sázavou (1993); Interpret: Nedvěd František, Nedvěd Jan; Album: různí: Země československá, domov můj?  /CD 4
16:30A cappella na kanapi
16:55Dotýkání světla
17:21Písně
17:55Myšlenka na den
18:00Modlitba za rodiny
18:30Písně

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony