Pět let od vydání encykliky Laudato si

Pět let od vydání encykliky Laudato si

Pořad v souvislostech


Páteční Dopoledne s Proglasem - výzvy Laudato si po pěti letech
Budeme vysílat

Svatý Václav včera a dnes
Svatý Václav včera a dnes
Nejekologičtější sekačka na trávu
Vysílali jsme


Svatý Václav včera a dnes

Ohlédnutí za návštěvou papeže Františka na Slovensku

Naďa Konvalinková
Audioarchiv

V červnu uplyne pět let od vydání encykliky Laudato si. ve které se papež František obrací na všechny lidi dobré vůle a vyzývá je k ekologické konverzi. Encyklice se věnujeme v pátečním vydání pořadu Dopoledne s Proglasem.

V textu, který nese podtitul O péči o společný domov, svatý otec upozorňuje, že jsme po dlouhou dobu neuváženým a sobeckým jednáním náš společný domov  - planetu Zemi vykořisťovali. Papež František varuje před následky současných klimatických změn a vyzývá k celosvětové aktivitě zaměřené na ochranu veškerého stvoření.

V pátečním Dopoledni s Proglasem se proto zaměříme na to, jak tato zelená encyklika inspirovala věřící v České republice a k jakým konkrétním krokům je přivedla. Budeme hovořit se zakladatelkou iniciativy Žít Laudato si Světlou Hanke Jarošovou a na činnost ekologického spolku Laudato si se zeptáme Tomáše Sotáka.

V druhé části hodiny zaměřené na zelenou encykliku papeže Františka se budeme věnovat stromům. Danna Kenningová nám prozradí, jakou roli stromy hrají v Bibli a koordinátor dobrovolnických aktivit v opatství Porta coeli Tomáš Blaha bude vyprávět o právě probíhající obnově klášterních sadů.

V závěru pátečního Dopoledne s Proglasem se podíváme na velké nadnárodní společnosti, které svojí aktivitou často přispívají ke konzumerismu, před kterým papež František v encyklice Laudato si varuje. Investiční odborník zaměřující se na problematiku globálních firem Martin Gebauer nám objasní, jak rozpoznat společnost, která jedná udržitelně a také přiblíží, jak my jako spotřebitelé můžeme ovlivnit chování nadnárodních firem.

Dopoledne s Proglasem věnované encyklice Laudato si si můžete na Radiu Proglas naladit tento pátek v čase od 9:00.