Terapeut Julius Bittmann: Terapie rodičů dětí s autismem je nesmírně důležitá

Terapeut Julius Bittmann: Terapie rodičů dětí s autismem je nesmírně důležitá

Pořad v souvislostech


NAUTIS
Audioarchiv

2. dubna jsme si připomněli Světový den porozumění autismu. Pozvání do Dopoledne s Proglasem přijal Julius Bittmann, terapeut věnující se dětem trpícím poruchami autistického spektra a speciální pedagog z Terapeutického a sociálně rehabilitačního střediska nestátní neziskové organizace Národního ústavu pro autismus (NAUTIS).

Organizace NAUTIS, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich s cílem, aby oni i jejich rodiny žili naplněný život, v současné době provozuje mateřskou a základní školu, speciálně pedagogické centrum, nabízí diagnostiku, ranou péči a terapie, ale také osobní asistenci a volnočasové aktivity.

Náš host se jako terapeut, ale i jako osobní asistent setkává s velkým množstvím klientů a práce s nimi je dle jeho slov velmi různorodá. V rámci své praxe Bittmann nepracuje pouze s dětskými klienty trpícími poruchami autistického spektra, ale také poskytuje odbornou pomoc jejich rodičům, která je podle něj zásadní. Jsou to podle něj právě úzkostnější rodiče, kteří častěji vyhledávají jeho pomoc: „Osmdesát až devadesát procent zabírá deset procent rodin, které mi volají čtyřikrát týdně, mám i klienty, kteří mi volají i stokrát týdně,“ uvádí Bittmann a dodává: „Není to špatně, není to tak, že by ti rodiče něco vymýšleli, ale jsou citlivější a úzkostnější a potřebují věci víc vysvětlit, nebo ujistit. Je to nedílná součást terapie.“

Velkou roli podle Bittmanna v současné době stále hrají dezinformace a předsudky, které kolují ve společnosti a které cílí také na problematiku autismu. „V tomto vidím obtíže, pojí se s tím různí nositelé bludných balvanů (anticena Českého klubu skeptiků Sisyfos, který ji uděluje za pseudovědeckou činnost, pozn. red.) a podobně, které tomu dají punc odbornosti.“

Na otázku, co můžeme jako společnost udělat pro NAUTIS a pro lidi s autismem, odpovídá Bittmann s úsměvem: „Nejlepší, co může veřejnost udělat, je nebojovat proti inkluzi dětí s autismem ve školách, protože se z toho stalo politické téma. A když si obecně budou lidi zjišťovat věci a uvidí, jak je ta diagnóza rozmanitá.“

Celý rozhovor poslouchejte v audioarchivu.

Zdroj: pixabay.com

 

Regiony

Regiony

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.