Ředitel linky Sluchátko P. Fabián: Vyhledat terapeutickou pomoc je normální

Ředitel linky Sluchátko P. Fabián: Vyhledat terapeutickou pomoc je normální

Pořad v souvislostech


Terapeutická linka Sluchátko
Budeme vysílat

Když se řekne hokej...
Vše, co chcete vědět o kávě
Vše, co chcete vědět o kávě
Vysílali jsme


Když se řekne hokej...

Nábytková banka

Nábytková banka
Audioarchiv

V dnešní době čelí řada lidí obavám z přítomnosti i budoucnosti. Jak se vyrovnávat s těžkostmi těchto týdnů? Pomoci může Terapeutická linka Sluchátko pro ty, kdo jsou v tíživé životní situaci, s níž si neumí sami poradit. O této bezplatné službě jsme hovořili s ředitelem Sluchátka Petrem Fabiánem.

„Hlavně za poslední dva měsíce roste počet úzkostných stavů, obav spojených s dlouhodobou uzavřeností, kterou teď prožíváme, kdy se nemůžeme dostat ven a to napětí roste v rodinách, v lidech,“ popisuje Petr Fabián nejčastější problémy, se kterými se lidé obracejí na terapeutickou linku. „Chybí nám běžné věci, kdy jsme otupovali ty ostré hrany, jako je procházka, setkání s kamarády,“ dodává.

Většinu klientů linky tvoří lidé v produktivním věku. Předpoklad, že nejpostiženější skupinou jsou senioři, se tedy zcela nenaplnil a ukazuje se, že pomoc vyžadují i mladí a lidé středního věku.

„Když zavoláte na linku Sluchátka, získáte nabídku několika po sobě jdoucích terapeutických sezení. To znamená, že můžete mít kontinuální péči i se stejným terapeutem, když si lidsky i profesně sednete. To je rozdíl od krizových linek, kde se počítá, že hovor je jeden a jste přesměrováni na jinou pomoc,“ vysvětluje náš host. Výhodu vidí v anonymitě klienta, který má z takového kontaktu menší obavy. Právě strach z této péče je totiž v naší společnosti velmi hluboce zakořeněn. Petr Fabián k tomu uvádí: „Není pro nás normální v naší společnosti vyhledat psychologickou, psychiatrickou nebo terapeutickou pomoc. Je normální zajít k zubaři nebo optikovi, když mám tyto problémy, ale není normální pečovat o svoje duševní zdraví. A toto všechno terapeutická linka nabízí.“ I proto se linka Sluchátko snaží o osvětu terapeutické pomoci a na svém webu uvádí, že „vyhledat terapeutickou pomoc je v pořádku.“  

„Mám tady krásný citát jednoho z našich klietů: ‚Jako bych s vámi ušel kus cesty a konečně vím, kam ta cesta vede,‘“ uzavírá Petr Fabián.

Celý rozhovor poslouchejte v audioarchivu.