Církevní dějiny v zrcadle času I.

Vzdělávací cyklus Církevní  dějiny v zrcadle času I si klade za cíl přiblížení nejdůležitějších událostí a osobností  křesťanských církví od Milánského reskriptu z roku 313 po první vatikánský koncil konaný v letech 1869-1871. Autorem cyklu je historik Jiří Mihola z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 19. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 19. díl

20. února 2008, 13:48

V devatenácté části cyklu Církevní dějiny v zrcadle času  pojednáme o  poutnickém hnutí ve středověku a snahách o sblížení mezi východní a západní církví. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 18. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 18. díl

15. února 2008, 20:07

Osmnáctá část cyklu Církevní dějiny v zrcadle času  nese název Kultura, osobnosti a myšlenkové proudy na sklonku středověku. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 17. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 17. díl

7. února 2008, 12:29

Sedmnáctá část cyklu Církevní dějiny v zrcadle času doplní výklad o církevní správě a řeholních institucích na našem území ve vrcholném středověku. V proudu času postoupíme od vlády Karla IV. do období Kostnického kocilu. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 16. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 16. díl

31. ledna 2008, 11:09

Šestnáctý díl cyklu Církevní dějiny v zrcadle času je pokračováním předchozí části. Znovu se budeme zabývat rozvojem církevní správy a řeholních institucí v českých zemích. Tentokrát především za vlády Lucemburků. Průvodcem pořadu bude historik Jiří Mihola. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 15. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 15. díl

24. ledna 2008, 10:24

Patnáctý díl vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času nás zavede do období raného a vrcholného středověku v českých zemích. Hovořit budeme o církevní správě a řeholních institucích v období od začátku 11. století do poloviny 13. století. Autorem pořadu je historik Jiří Mihola. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 14. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 14. díl

17. ledna 2008, 09:00

Ve čtrnáctém dílu vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času si povšimneme dvou klíčových jevů vrcholného středověku. Nejprve pohovoříme o době a důvodech vzniku žebravých řádů. Poté se budeme věnovat otázce vzniku a rozvoje univerzit. Naším průvodcem bude i tentokrát historik Jiří Mihola. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 13. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 13. díl

10. ledna 2008, 11:31

Ve třináctém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se nejprve věnujeme způsobu výkonu papežské moci za papeže Inocence III. Ve druhé části pořadu zaměříme pozornost na velká středověká heretická hnutí. Řeč bude o valdenských a katarech a o také způsobech jakými se středověká církev snažila herezím čelit. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 12. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 12. díl

7. ledna 2008, 08:41

Ve dvanáctém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se vypravíme po stopách křížových tažení ve středověku. Historik Jiří Mihola nejprve vysvětlí vlastní pojem křížových výprav. Poté nastíníme dějinný rámec křížových tažení do Palestiny a stručně se pokusíme vystihnout nejdůležitější události každé z nich. V závěru zhodnotíme tento významný fenomén středověku. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 11. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 11. díl

27. prosince 2007, 14:09

V úvodu jedenáctého dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se nejprve poohlédneme po památkách z období ranného a vrcholného středověku. Vrcholný středověk je také spjat s významnou obrodou řeholního života. Průvodcem je historik Jiří Mihola. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 10. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 10. díl

13. prosince 2007, 14:54

V desátém dílu cyklu se historik Jiří Mihola bude věnovat dvěma zásadním kapitolám z dějin středověkého západního křesťanstva. Pozornost zaměříme na spor o investituru a poté na tzv. velké východní schizma. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 9. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 9. díl

6. prosince 2007, 10:54

V pondělí 10. prosince v 16.00 přineseme devátou část cyklu Církevní dějiny v zrcadle času. Budete mít možnost klást dotazy naživo přímo autorovi pořadu - historikovi Jiřímu Miholovi.

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 8. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 8. díl

30. listopadu 2007, 14:29

Osmý díl cyklu, který připravuje historik Jiří Mihola nese název Křesťanství v Evropě na přelomu I. a II. milénia. Premiéru naladíte v pondělí 3. 12. 2007 v 16.00. Reprízujeme v neděli 9. 12. 2007 v 10.30.

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 7. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 7. díl

23. listopadu 2007, 15:40

Sedmý díl cyklu nás zavede do období raně přemyslovského státu. Hovořit budeme o vlivu Velké Moravy na Čechy v otázce křesťanství. Především se však budeme věnovat dílu svatého knížete Václava a sv. Vojtěcha. Zhodnotíme také přínos posledně jmenovaného pro šíření víry v Polsku a Uhrách. 

NyníVonička pro milovníky...
Písnička: Hospodská; Sóla: Velek Vratislav, Škvára Jiří, Zbořilová Ivana, Jelínková Ivana; Soubor: Krajanka Václava Hlaváčka; CD: Květ sakury bílé
11:00Zprávy Proglasu, počasí
11:05Čtení na pokračování
11:33Písničky před polednem
11:57Myšlenka na den
12:00Polední modlitba
12:05Hudební siesta

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony