Církevní dějiny v zrcadle času I. – 21. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 21. díl

V jedenadvacátém dílu vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se přeneseme z období pozdního středověku do renesanční Itálie. Poté co nastíníme centra, myšlenky a osobnosti renesančního myšlení a umění vykreslíme podobu renesančního papežství. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola. Ph. D. 

Než začneme hovořit o renesanci a vymezíme její charakteristiky zmíníme ještě některé významné události konce středověku. K nim patřila například poslední korunovace císaře Svaté říše římské ve Věčném městě roku 1452. Poté se zaměříme na definici pojmů renesance a humanismus. Největší část pořadu věnujeme jednotlivým postavám renesančního papežství. Z nichž mnozí nedosahovali morální úrovně nezbytné pro tento úřad. Přesto se pokusíme načrtnout co možná nejobjektivnější skicu soudobého papežství.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony