Církevní dějiny v zrcadle času I.

Vzdělávací cyklus Církevní  dějiny v zrcadle času I si klade za cíl přiblížení nejdůležitějších událostí a osobností  křesťanských církví od Milánského reskriptu z roku 313 po první vatikánský koncil konaný v letech 1869-1871. Autorem cyklu je historik Jiří Mihola z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 37. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 37. díl

27. června 2008, 08:52

V sedmatřicátém a posledním dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času  se budeme věnovat sociálnímu učení církve v 19. století, situaci církve v Itálii a v českých zemích v téže době a I. vatikánskému koncilu. Pořadem provází historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 36. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 36. díl

20. června 2008, 12:16

V šestatřicátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se budeme zabývat důsledky francouzské revoluce pro náboženský život v Evropě. Zmíníme nové uspořádání vztahu státu a církve či vliv romantismu na vnímání katolické církve. Ve druhé části pořadu budeme hovořit o misijním úsilí církví v 19. století. Pořadem provází historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 31. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 31. díl

19. května 2008, 12:20

V jedenatřicátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času zaměříme pozornost na čarodějnické procesy ve středověku a v novověku. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 30. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 30. díl

7. května 2008, 14:32

Třicátý díl vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se bude věnovat Barokní kultuře a jejím projevům. Průvodcem pořadu je historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 29. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 29. díl

5. května 2008, 12:36

Devětadvacátý díl cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se zabývá Třicetiletou válkou a následnými proměnami náboženské mapy Evropy. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 28. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 28. díl

25. dubna 2008, 09:25

Osmadvacátý díl vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času nás zavede do českých zemí v pobělohorském období. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 26. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 26. díl

11. dubna 2008, 16:33

V šestadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se budeme především věnovat rekatolizačním snahám na našem území na konci šestnáctého a začátkem sedmnáctého století. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 25. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 25. díl

4. dubna 2008, 15:17

V pětadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času pojednáme o důsledcích husitských bouří pro řeholní instituce. Zastavíme se u pozvolné obrody řeholí. Neopomeneme ani příchod  jezuitů na naše území. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 24. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 24. díl

28. března 2008, 11:37

Ve čtyřiadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se ohlédneme za vývojem náboženských poměrů v českých zemích po smrti Karla IV. až do poloviny 16. století. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 23. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 23. díl

21. března 2008, 13:46

Ve třiadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se zastavíme v Anglii 16. století. Především se však budeme zybývat Tridentským koncilem. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 22. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 22. díl

12. března 2008, 13:25

Ve dvaadvacátém dílu vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času představíme hlavní postavy spojené s reformačním hnutím a jejich učení. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 21. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 21. díl

7. března 2008, 14:18

V jedenadvacátém dílu vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se přeneseme z období pozdního středověku do renesanční Itálie. Poté co nastíníme centra, myšlenky a osobnosti renesančního myšlení a umění vykreslíme podobu renesančního papežství. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola. Ph. D. 

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 20. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 20. díl

28. února 2008, 09:25

Ve dvacáté části cyklu Církevní dějiny v zrcadle času nabídneme různá doplnění a zajímavosti vztahující se k církevním dějinám první poloviny druhého křesťanského tisíciletí. Budete mít také možnost volat do živého vysílání a klást dotazy přímo autorovi pořadu – historikovi Mgr. Jiřímu Miholovi. Ph. D.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony