Církevní dějiny v zrcadle času I. – 29. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 29. díl

Devětadvacátý díl cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se zabývá Třicetiletou válkou a následnými proměnami náboženské mapy Evropy. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Nejprve vyložíme příčiny Třicetileté války, poté se budeme zabývat jejími jednotlivými etapami. Pozastavíme se u některých významných aktérů válečných událostí - generála rakouských vojsk Albrechta z Valdštejna  a velitele švédské armády Lennarta Torstensona.  Shrneme důsledky válečného konfliktu pro obyvatelstvo zúčastněných zemí a zmíníme také konfesní proměny Evropy po Vestfálském míru. V závěru pořadu alespoň krátce načrtneme nejdůležitější mezníky spletité životní dráhy Jana Amose Komenského.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony