Církevní dějiny v zrcadle času I. – 24. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 24. díl

Ve čtyřiadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se ohlédneme za vývojem náboženských poměrů v českých zemích po smrti Karla IV. až do poloviny 16. století. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Nejprve si povšimneme složité náboženské a politické situace v časech panování Václava IV. Pojednáme o sporech mezi panovníkem a pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna, šlechtou či Janem Husem. Posledně jmenovanému se rovněž budeme jmenovat v kontextu českých dějin. Pokračovat budeme vykreslením důsledků husitské revoluce. Zmíníme vzájemný poměr utrakvistů a katolíků. Neopomeneme zmínit ani tábority či o něco později vzniklou Jednotu bratrskou. Ukážeme také roli krále obojího lidu - Jiřího z Poděbrad. Rovnež zmíníme vliv luterské reformace.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony