Církevní dějiny v zrcadle času I. – 30. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 30. díl

Třicátý díl vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se bude věnovat Barokní kultuře a jejím projevům. Průvodcem pořadu je historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Nejprve přiblížíme dobu, místo a okolnosti vzniku barokní kultury, jenž úzce souvisí s programem Tridentského koncilu a následnou katolickou reformou. Poté se budeme věnovat jejím jednotlivým uměleckým projevům, zároveň podtrhneme nebývalou jednotu, kterou v této kulturní a dějinné epoše společně vytvářela architektura, malba a plastika. V závěru se zaměříme na nejvýznamnější umělce a díla českého baroka. Neopomeneme ani barokní hudbu.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony