Církevní dějiny v zrcadle času I. – 26. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 26. díl

V šestadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se budeme především věnovat rekatolizačním snahám na našem území na konci šestnáctého a začátkem sedmnáctého století. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Zmíníme okolnosti vyhlášení Rudolfova majestátu stejně jako příčiny, průběh a důsledky stavovského povstání. Načrtneme spletité náboženské a politické poměry té doby. Z významných osobností si povšimneme Karla Staršího ze Žerotína a zvláště Františka kardinála z Ditrichštejna. U pozoruhodné, byť poněkud rozporuplné, postavy tohoto olomouckého biskupa, kterému přezdívali "Kroměřížský král" se zastavíme v druhé části pořadu.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony