Církevní dějiny v zrcadle času I. – 23. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 23. díl

Ve třiadvacátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se zastavíme v Anglii 16. století. Především se však budeme zybývat Tridentským koncilem. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

Jak už jsme uvedli výše, nejprve se budeme zabývat situací v Anglii. Král Jindřich VIII. se stavěl nejprve na obranu katolické církve proti Lutherovu učení. Později se však prohlásil za hlavu církve v Anglii a postupem času se odklon od Říma dále prohloubil. Dalším velkým tématem pořadu bude Tridentský koncil, který byl reakcí na neutěšený stav církve a reformační hnutí. Zabývat se budeme okolnostmi jeho svolání i jednotlivými zasedáními koncilu. Na závěr zazní také „Tridentské vyznání víry“.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony