Církevní dějiny v zrcadle času I. – 22. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 22. díl

Ve dvaadvacátém dílu vzdělávacího cyklu Církevní dějiny v zrcadle času představíme hlavní postavy spojené s reformačním hnutím a jejich učení. Průvodcem pořadu bude historik Mgr. Jiří Mihola Ph. D. 

Bezpochyby nejdůležitější postavou reformačního hnutí je postava Martina Luthera. Jeho učení i politickým souvislostem vázaným na jeho vystoupení budeme věnovat první část pořadu. Ve  druhé půli budeme hovořit o švýcarském reformátorovi Ulrichovi Zwinglim. Zmíníme také radikálního kazatele Tomáše Müntzera, který se připojil k povstání německých sedláků. Neopomeneme zmínit hnutí novokřtěnců. V závěru představíme působení reformátora francouzského původu, Jana Kalvína.

Martin LutherJan KalvínUlrich Zwingli

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony