Církevní dějiny v zrcadle času I. – 36. díl

Církevní dějiny v zrcadle času I. – 36. díl

V šestatřicátém dílu cyklu Církevní dějiny v zrcadle času se budeme zabývat důsledky francouzské revoluce pro náboženský život v Evropě. Zmíníme nové uspořádání vztahu státu a církve či vliv romantismu na vnímání katolické církve. Ve druhé části pořadu budeme hovořit o misijním úsilí církví v 19. století. Pořadem provází historik Mgr. Jiří Mihola, Ph. D. 

 

Revoluční ideály, které se během napoleonských válek rozšířily po Evropě způsobily radikální změny ve společenském řádu, v němž hrála zásadní roli církev. Církevní majetek byl vyvlastňován a nově bylo třeba upravit vztah církve a státu pomocí konkordátů. O co více byla církev oslabena zvnějšku, o to více se rozvinula její činnost zevnitř. Do těchto souvislostí zapadá "katolické hnutí" či tzv. romantický katolicismus. Zmíníme také obnovení jezuitského řádu roku 1814. Hybnou silou misií byly v 19. století především protestantské a evangelikální sbory, rovněž u jejich díla se zastavíme. Pořad ukončíme ohlédnutím za soudobou kulturou. 

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony