Katecheze v dějinách a současnosti, 21. díl

Katecheze v dějinách a současnosti, 21. díl

Proces křesťanské iniciace tvoří čtyři etapy: předběžný katechumenát, katechumenát, období očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe a mystagogie. V tomto dílu vzdělávacího cyklu se zaměříme na první dvě etapy. Obě mají svoji specifickou náplň a nemají definovanou dobu trvání.

Přechod mezi předběžným katechumenátem a katechumenátem je podmíněný hlavně svobodou dotyčného konvertity. On sám jako první musí posoudit, zda vnímá touhu stát se křesťanem a opravdu chce vstoupit do katechumenátu.

Předběžný katechumenát je obdobím, kdy člověk ještě nemusí prožívat konkrétní víru. Pouze se zajímá o křesťanství, protože je mu něčím blízké. Způsob života křesťanů v něm probouzí touhu žít podobně. Na jedné straně potřebuje takový zájemce prostředí, ve kterém se může ptát a setkávat se s lidmi již věřícími, na druhé straně potřebuje čas, aby si mohl zodpovědět důležité otázky v duchovní oblasti.

Jakmile přeroste zájem v touhu po křtu a jde zároveň o svobodné rozhodnutí, následuje čas vstoupit do etapy katechumenátu. Pokud církev takového člověka přijímá, dává tím zároveň najevo, že u žadatele vidí první známky křesťanské víry.

Více o prvních dvou etapách křesťanské iniciace se doslechnete na Proglasu v pondělí 27. února 2012 v 16.00 hodin (nebo v reprízách 1. března v 00.05 a 4. března v 10.30).

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony