Politická filosofie

S novým školním rokem nabízíme nový 12 dílný vzdělávací cyklus, který se bude oproti předchozím trochu lišit. Nepůjde o teologii ani dějiny, ale o politickou filosofii. Autorem cyklu je doc. Štěpán Holub. Představí vám základy, které jsou neodmyslitelnou součástí politiky, a mechanismy, které udržují moderní pluralitní společnosti svobodné a spravedlivé.

Jako východisko nám poslouží „kolébka politiky“ antické Řecko. Tito Řekové byli první v dějinách, kteří dokázali vytvořit veřejný prostor, kde si byli občané rovni a rozhodovali svobodně o spravedlivých zákonech a společném životě. Moderní republiky, v jakých žijeme dnes, se ale v mnohém od původního ideálu politiky liší. Dnes je samozřejmé, že si jsou všichni občané rovni. Tehdy musel člověk, vlastně pouze muž, překonat mnoho překážek, aby se stal občanem. Dnes máme možnost nezúčastnit se politického jednání, nechodit k volbám apod. Před tisíciletími to však byla hodnota k nezaplacení. A konečně ekonomická témata, růst HDP či státní rozpočet, to jsou problémy, které v rámci politiky řešíme až nyní. V antickém Řecku by šlo o signál, že veškerá politika končí.

Politická filosofie – 4. díl

Politická filosofie – 4. díl

27. června 2019, 08:00

V antickém Řecku byla svoboda smyslem politiky. Ve sféře plurality se snaží každý svobodný občan prosazovat vlastní postoje a řešení problémů. Aby vůbec došlo ke shodě, musí alespoň většina uznat, že přijímaná řešení jsou spravedlivá. Vzdělávací cyklus vysíláme v pátek 28. června od 20.15.

Politická filosofie – 3. díl

Politická filosofie – 3. díl

20. června 2019, 13:31

V předchozích dílech jsme se naučili rozlišovat mezi domácí, veřejnou a sociální sférou. V kolébce politiky, antickém Řecku, bylo pro vstup do politiky nutné se nejprve vypořádat se základními potřebami života. Pokud to člověk dokázal a už nepodléhal vůli jiného, stal se svobodným občanem. Jak se projevuje moderní pojetí svobody v politice, řešíme s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D. ve třetím dílu našeho vzdělávacího cyklu.

Politická filosofie – 2. díl

Politická filosofie – 2. díl

13. června 2019, 13:30

V předchozí části jsme hovořili o ideálu obce v antickém Řecku, který umožňoval některým stát se svobodnými a vést debatu o tom, jak si představují dobrý život. Dnes ale nejsme schopni naplnit ideál obce tak, jako před staletími. Zveme k poslechu druhého dílu vzdělávacího cyklu v pátek 14. června od čvrt na devět večer.

Politická filosofie – 1. díl

Politická filosofie – 1. díl

6. června 2019, 14:00

Co je to politika a kdy, kde a za jakých podmínek je možná? Má nebo nemá vliv na politiku moje právo volit politické představitele? A kdo je to vůbec občan? Sféru domácí a veřejnou předstvuje první díl vzdělávacího cyklu, který opět zařazujeme do vysílání vždy v pátek od 20.15.

Politická filosofie – 12. díl

Politická filosofie – 12. díl

15. listopadu 2013, 05:00

Jakými hodnotami se řídí strany, které jsme zvolili do parlamentu a na jakých základech staví své politické názory? To byste mohli být schopni určit po vyslechnutí závěrečné části našeho vzdělávacího cyklu s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D.

 Politická filosofie – 11. díl

Politická filosofie – 11. díl

8. listopadu 2013, 09:05

Téměř všechny moderní státy vznikly revolucí. Byl popřen starý a nastolen nový řád. Podrobněji se těmto teoriím věnujeme na Proglasu v jedenáctém díle cyklu Politická filosofie.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony