Politická filosofie

S novým školním rokem nabízíme nový 12 dílný vzdělávací cyklus, který se bude oproti předchozím trochu lišit. Nepůjde o teologii ani dějiny, ale o politickou filosofii. Autorem cyklu je doc. Štěpán Holub. Představí vám základy, které jsou neodmyslitelnou součástí politiky, a mechanismy, které udržují moderní pluralitní společnosti svobodné a spravedlivé.

Jako východisko nám poslouží „kolébka politiky“ antické Řecko. Tito Řekové byli první v dějinách, kteří dokázali vytvořit veřejný prostor, kde si byli občané rovni a rozhodovali svobodně o spravedlivých zákonech a společném životě. Moderní republiky, v jakých žijeme dnes, se ale v mnohém od původního ideálu politiky liší. Dnes je samozřejmé, že si jsou všichni občané rovni. Tehdy musel člověk, vlastně pouze muž, překonat mnoho překážek, aby se stal občanem. Dnes máme možnost nezúčastnit se politického jednání, nechodit k volbám apod. Před tisíciletími to však byla hodnota k nezaplacení. A konečně ekonomická témata, růst HDP či státní rozpočet, to jsou problémy, které v rámci politiky řešíme až nyní. V antickém Řecku by šlo o signál, že veškerá politika končí.

Politická filosofie – Směry v současné politice

Politická filosofie – Směry v současné politice

15. listopadu 2013, 05:00

Jakými hodnotami se řídí strany, které jsme zvolili do parlamentu a na jakých základech staví své politické názory?

Politická filosofie – Ospravedlnění moci státu

Politická filosofie – Ospravedlnění moci státu

8. listopadu 2013, 09:05

Téměř všechny moderní státy vznikly revolucí. Byl popřen starý a nastolen nový řád.

Politická filosofie – Národní stát

Politická filosofie – Národní stát

1. listopadu 2013, 05:00

Jednoduše bychom mohli říci, že národ je soubor lidí tvořící stát, tedy podléhá jednomu politickému zřízení. V této stručné definici můžeme ale najít určité nedostatky.

Politická filosofie – Rovnostářství

Politická filosofie – Rovnostářství

25. října 2013, 05:00

Opět se zaměříme na rovnost posuzovanou skrze distributivní rovnost. Již jsme řešili otázku sociální rovnosti vedoucí k vytváření mas. Je zde ale ještě jeden aspekt. A to tehdy, když se sociální rovnost stane předmětem politického úsilí.

Politická filosofie – Obrana před proměnou demokracie v tyranii

Politická filosofie – Obrana před proměnou demokracie v tyranii

18. října 2013, 05:00

Naše úvahy o politice jsme přerušili naposledy v okamžiku, kdy jsme si všimli velkého rizika pro demokracie v moderní době. Mohou se poměrně snadno zvrhnout v tyranii.

Politická filosofie – Pojetí rovnosti v moderní době

Politická filosofie – Pojetí rovnosti v moderní době

11. října 2013, 05:00

V první polovině našeho cyklu jste se mohli doslechnout o tom, co je to veřejná sféra, tedy prostor, kde se odehrává politika. Byla také řeč o tom, že politika je možná díky svobodě a cílem politiky je úsilí o spravedlnost a spravedlivou vládu.

Politická filosofie – Klasifikace ústav

Politická filosofie – Klasifikace ústav

3. října 2013, 05:00

Filosof Aristoteles se snažil najít ústavy, které jsou vhodné pro obce se svobodnými občany. Zároveň upozornil na jejich zvrácené podoby.

Politická filosofie – Tři typy vlády

Politická filosofie – Tři typy vlády

26. září 2013, 05:00

Ve skutečné demokracii žijí svobodní a vzájemně si rovní občané. Jak do toho zapadá přítomnost vlády? Není spíše přísně pojatá demokracie anarchií?

Politická filosofie – Rozdělovací a opravná spravedlnost

Politická filosofie – Rozdělovací a opravná spravedlnost

19. září 2013, 05:00

V antickém Řecku byla svoboda smyslem politiky. Ve sféře plurality se snaží každý svobodný občan prosazovat vlastní postoje a řešení problémů. Aby vůbec došlo ke shodě, musí alespoň většina uznat, že přijímaná řešení jsou spravedlivá.

Politická filosofie – Různá pojetí svobody

Politická filosofie – Různá pojetí svobody

12. září 2013, 05:00

V předchozích dílech jsme se naučili rozlišovat mezi domácí, veřejnou a sociální sférou. V kolébce politiky, antickém Řecku, bylo pro vstup do politiky nutné se nejprve vypořádat se základními potřebami života. Pokud to člověk dokázal a už nepodléhal vůli jiného, stal se svobodným občanem.