Politická filosofie

S novým školním rokem nabízíme nový 12 dílný vzdělávací cyklus, který se bude oproti předchozím trochu lišit. Nepůjde o teologii ani dějiny, ale o politickou filosofii. Autorem cyklu je doc. Štěpán Holub. Představí vám základy, které jsou neodmyslitelnou součástí politiky, a mechanismy, které udržují moderní pluralitní společnosti svobodné a spravedlivé.

Jako východisko nám poslouží „kolébka politiky“ antické Řecko. Tito Řekové byli první v dějinách, kteří dokázali vytvořit veřejný prostor, kde si byli občané rovni a rozhodovali svobodně o spravedlivých zákonech a společném životě. Moderní republiky, v jakých žijeme dnes, se ale v mnohém od původního ideálu politiky liší. Dnes je samozřejmé, že si jsou všichni občané rovni. Tehdy musel člověk, vlastně pouze muž, překonat mnoho překážek, aby se stal občanem. Dnes máme možnost nezúčastnit se politického jednání, nechodit k volbám apod. Před tisíciletími to však byla hodnota k nezaplacení. A konečně ekonomická témata, růst HDP či státní rozpočet, to jsou problémy, které v rámci politiky řešíme až nyní. V antickém Řecku by šlo o signál, že veškerá politika končí.

Politická filosofie – 12. díl

Politická filosofie – 12. díl

15. listopadu 2013, 05:00

Jakými hodnotami se řídí strany, které jsme zvolili do parlamentu a na jakých základech staví své politické názory? To byste mohli být schopni určit po vyslechnutí závěrečné části našeho vzdělávacího cyklu s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D.

 Politická filosofie – 11. díl

Politická filosofie – 11. díl

8. listopadu 2013, 09:05

Téměř všechny moderní státy vznikly revolucí. Byl popřen starý a nastolen nový řád. Podrobněji se těmto teoriím věnujeme na Proglasu v jedenáctém díle cyklu Politická filosofie.

Politická filosofie – 10. díl

Politická filosofie – 10. díl

1. listopadu 2013, 05:00

Jednoduše bychom mohli říci, že národ je soubor lidí tvořící stát, tedy podléhá jednomu politickému zřízení. V této stručné definici můžeme ale najít určité nedostatky. O těchto a dalších aspektech pojetí národa a národního státu hovoříme s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D. v našem vzdělávacím cyklu.

Politická filosofie – 9. díl

Politická filosofie – 9. díl

25. října 2013, 05:00

Opět se zaměříme na rovnost posuzovanou skrze distributivní rovnost. Již jsme řešili otázku sociální rovnosti vedoucí k vytváření mas. Je zde ale ještě jeden aspekt. A to tehdy, když se sociální rovnost stane předmětem politického úsilí. Hledáme odpovědi v deváté části vzdělávacího cyklu s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D. 

Politická filosofie – 8. díl

Politická filosofie – 8. díl

18. října 2013, 05:00

Naše úvahy o politice jsme přerušili naposledy v okamžiku, kdy jsme si všimli velkého rizika pro demokracie v moderní době. Mohou se poměrně snadno zvrhnout v tyranii. Zveme k poslechu osmého dílu vzdělávacího cyklu. 

Politická filosofie – 7. díl

Politická filosofie – 7. díl

11. října 2013, 05:00

V první polovině našeho cyklu jste se mohli doslechnout o tom, co je to veřejná sféra, tedy prostor, kde se odehrává politika. Byla také řeč o tom, že politika je možná díky svobodě a cílem politiky je úsilí o spravedlnost a spravedlivou vládu.