Politická filosofie

S novým školním rokem nabízíme nový 12 dílný vzdělávací cyklus, který se bude oproti předchozím trochu lišit. Nepůjde o teologii ani dějiny, ale o politickou filosofii. Autorem cyklu je doc. Štěpán Holub. Představí vám základy, které jsou neodmyslitelnou součástí politiky, a mechanismy, které udržují moderní pluralitní společnosti svobodné a spravedlivé.

Jako východisko nám poslouží „kolébka politiky“ antické Řecko. Tito Řekové byli první v dějinách, kteří dokázali vytvořit veřejný prostor, kde si byli občané rovni a rozhodovali svobodně o spravedlivých zákonech a společném životě. Moderní republiky, v jakých žijeme dnes, se ale v mnohém od původního ideálu politiky liší. Dnes je samozřejmé, že si jsou všichni občané rovni. Tehdy musel člověk, vlastně pouze muž, překonat mnoho překážek, aby se stal občanem. Dnes máme možnost nezúčastnit se politického jednání, nechodit k volbám apod. Před tisíciletími to však byla hodnota k nezaplacení. A konečně ekonomická témata, růst HDP či státní rozpočet, to jsou problémy, které v rámci politiky řešíme až nyní. V antickém Řecku by šlo o signál, že veškerá politika končí.

Politická filosofie – 10. díl

Politická filosofie – 10. díl

7. srpna 2019, 20:15

Jednoduše bychom mohli říci, že národ je soubor lidí tvořící stát, tedy podléhá jednomu politickému zřízení. V této stručné definici můžeme ale najít určité nedostatky. O těchto a dalších aspektech pojetí národa a národního státu hovoříme s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D. v našem vzdělávacím cyklu.

Politická filosofie – 9. díl

Politická filosofie – 9. díl

31. července 2019, 20:15

Opět se zaměříme na rovnost posuzovanou skrze distributivní rovnost. Již jsme řešili otázku sociální rovnosti vedoucí k vytváření mas. Je zde ale ještě jeden aspekt. A to tehdy, když se sociální rovnost stane předmětem politického úsilí. Hledáme odpovědi v deváté části vzdělávacího cyklu s doc. Mgr. Štěpánem Holubem, Ph.D. 

Politická filosofie – 8. díl

Politická filosofie – 8. díl

24. července 2019, 20:15

Naše úvahy o politice jsme přerušili naposledy v okamžiku, kdy jsme si všimli velkého rizika pro demokracie v moderní době. Mohou se poměrně snadno zvrhnout v tyranii. Zveme k poslechu osmého dílu vzdělávacího cyklu. 

Politická filosofie – 7. díl

Politická filosofie – 7. díl

17. července 2019, 20:15

V první polovině našeho cyklu jste se mohli doslechnout o tom, co je to veřejná sféra, tedy prostor, kde se odehrává politika. Byla také řeč o tom, že politika je možná díky svobodě a cílem politiky je úsilí o spravedlnost a spravedlivou vládu.

 Politická filosofie – 6. díl

Politická filosofie – 6. díl

10. července 2019, 20:15

Filosof Aristoteles se snažil najít ústavy, které jsou vhodné pro obce se svobodnými občany. Zároveň upozornil na jejich zvrácené podoby. Tento díl vzdělávacího cyklu Politická filosofie vysíláme 12. července 2019 ve 20.15.

Politická filosofie – 5. díl

Politická filosofie – 5. díl

5. července 2019, 09:00

Ve skutečné demokracii žijí svobodní a vzájemně si rovní občané. Jak do toho zapadá přítomnost vlády? Není spíše přísně pojatá demokracie anarchií? Tři typy vlád rozebereme podrobněji ve vzdělávacím cyklu Politická filosofie.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony