Úvod do knih Jeremiáš, Pláč a Báruk

Úvod do knih Jeremiáš, Pláč a Báruk

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Vzdělávací cyklus
Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

Jeremiáš především kritizuje modloslužbu a uctívání boha Baala a bohyně Aštarty. Tehdejší lidé byli pravděpodobně přesvědčeni, že když Hospodinu stále objevují, musí je chránit i navzdory jejich nevěrnosti.

Byli přesvědčeni, že se jim nemůže nic stát. V tom se snažil ale prorok lid radikálně vyvézt z omylu.

V knize ale najdeme vedle předzvěsti trestu za nevěru i příslib smíru. Jeremiáš hovoří o novém srdci, do kterého budou zapsny požadavky Zákona. Bůh sám vepíše člověku do srdce svá přikázání a lidé se budou jimi svobodně řídit. Dojde k uzavření nové smlouvy mezi Hospodinem a člověkem, ke které odkazuje i Ježíš při poslední večeři.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.