Úvod do knih Jeremiáš, Pláč a Báruk

Úvod do knih Jeremiáš, Pláč a Báruk

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Politická filosofie
Politická filosofie
Politická filosofie
Vysílali jsme


Politická filosofie

Politická filosofie

Politická filosofie
Audioarchiv

Jeremiáš především kritizuje modloslužbu a uctívání boha Baala a bohyně Aštarty. Tehdejší lidé byli pravděpodobně přesvědčeni, že když Hospodinu stále objevují, musí je chránit i navzdory jejich nevěrnosti.

Byli přesvědčeni, že se jim nemůže nic stát. V tom se snažil ale prorok lid radikálně vyvézt z omylu.

V knize ale najdeme vedle předzvěsti trestu za nevěru i příslib smíru. Jeremiáš hovoří o novém srdci, do kterého budou zapsny požadavky Zákona. Bůh sám vepíše člověku do srdce svá přikázání a lidé se budou jimi svobodně řídit. Dojde k uzavření nové smlouvy mezi Hospodinem a člověkem, ke které odkazuje i Ježíš při poslední večeři.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.

NyníKomorní hudba
Skladba: Romantické kusy pro housle a klavír op. 75 (1887) - Larghetto; Autor: Dvořák Antonín; Sóla: Suk Josef - housle, Hála Josef - klavír
02:00Kukadlo
02:25Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
04:45Jitro s dechovkou
05:00Ranní magazín

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony