Úvod do knih Starého zákona

Vzdělávací cyklus na vlnách Proglasu představuje během 25 dílů všechny starozákonní knihy. Dozvíte se, jak tyto knihy jejich autoři a redaktoři sestavili a jaké jsou jejich příběhy o vznikání. U každé knihy se navíc zastavujeme nad jejich základními teologickými otázkami a poselstvími. Doc. Petr Chalupa přibližuje v závěru pořadu význam probírané knihy pro člověka žijícího v současnosti.

Úvod do knih Moudrosti a Sirachovec

Úvod do knih Moudrosti a Sirachovec

19. února 2019, 05:00

První část knihy Moudrosti její autor zaměřil na význam spravedlnosti. Vyzývá vládce, aby spravedlnost hledali a dokonce si ji zamilovali. V protikladu kárá bezbožné a adresuje jim napomenutí, aby se obrátili

Úvod do knih Tóbijáš a Júdit

Úvod do knih Tóbijáš a Júdit

12. února 2019, 05:00

Kniha Tobiáš patří mezi deutero kanonické spisy, ale v minulosti neexistovala jenom v řečtině. Byla mezi ně tedy zařazena trochu neprávem.

Úvod do knih malých proroků II.

Úvod do knih malých proroků II.

5. února 2019, 05:00

V tomto dílu se zaměříme na druhou šestici malých proroků. Nahum, Abakuk a Sofonjáš působili v 7. století před Kristem a Ageus, Zachariáš a Malachiáš v 6. století.

Úvod do knih malých proroků I.

Úvod do knih malých proroků I.

29. ledna 2019, 05:00

Označení "malí" proroci vychází z rozsahu knihy každého z nich. Jde sice o krátké texty, ale to jim vůbec neubírá na významu.

Úvod do knihy Daniel

Úvod do knihy Daniel

25. ledna 2019, 16:25

Kniha Daniel se výrazně zabývá teologií dějin. Střídání říší popisuje obrazně, např. v podobě roztříštěné sochy, která byla složená z mnoha materiálů.

Úvod do knihy Ezechiel

Úvod do knihy Ezechiel

14. ledna 2019, 05:00

Ezechiel působil v Jeruzalémě jako kněz ještě před pádem Jeruzaléma. Byl tedy svědkem dobytí chrámu při invazi Babyloňanů. A nakonec byl i odveden do Babylonie, kde ho Bůh povolal jako proroka.

Úvod do knih Jeremiáš, Pláč a Báruk

Úvod do knih Jeremiáš, Pláč a Báruk

7. ledna 2019, 05:00

Jeremiáš především kritizuje modloslužbu a uctívání boha Baala a bohyně Aštarty. Tehdejší lidé byli pravděpodobně přesvědčeni, že když Hospodinu stále objevují, musí je chránit i navzdory jejich nevěrnosti.

Úvod do knihy Izaiáš

Úvod do knihy Izaiáš

31. prosince 2018, 05:00

Od konce 19. století dělíme knihu Izaiáš na dvě základní části - Proto Izaiáš (do 39. kapitoly) a Deutero Izaiáš. Později biblisté oddělili ještě posledních deset kapitol jako tzv. Trito Izaiáše.

Úvod do knihy Píseň písní

Úvod do knihy Píseň písní

24. prosince 2018, 05:00

Píseň písní je sbírkou různých básnických textů, ve kterých si muž a žena vyznávají lásku. Vzájemně si jakoby předávají slovo a na chvíli zazpívá i chór, který jako kdyby doprovázel tyto dva na svatbu.

Úvod do knih Přísloví a Kazatel

Úvod do knih Přísloví a Kazatel

17. prosince 2018, 05:00

Knihy Přísloví a Kazatel obsahují moudrost, která byla v době svého vzniku předávána především na královském dvoře. Obsahují ale i anonymní výroky, které se tradovaly mezi lidmi.

NyníTóny ze scény
Skladba: Čarostřelec - třetí dějství - Nur du kannst dieses Rätsel lösen; Autor: Weber Carl Maria von; Dirigent: Kubelík Rafael; Sóla: Brendel Wolfgang, Grumbach Raimund, Behrens Hildegard, Donath Helen, Meven Peter, Kollo René, Sapell Hermann, Moll Kurt, Boysen Rolf, Nicolai Theodor - zpěv; Soubor: Orchestr a sbor bavorského rozhlasu
22:30Živý růženec (slavný)
23:10Písničky k usínání
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Kolem se toč

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony