Úvod do knih Starého zákona

Vzdělávací cyklus na vlnách Proglasu představuje během 25 dílů všechny starozákonní knihy. Dozvíte se, jak tyto knihy jejich autoři a redaktoři sestavili a jaké jsou jejich příběhy o vznikání. U každé knihy se navíc zastavujeme nad jejich základními teologickými otázkami a poselstvími. Doc. Petr Chalupa přibližuje v závěru pořadu význam probírané knihy pro člověka žijícího v současnosti.

Úvod do knih Rút a Ester

Úvod do knih Rút a Ester

15. listopadu 2018, 05:00

Texty na první pohled spojuje především to, že pojednávají o ženách. Podle jejich úmistění v kánonu ale u nich najdeme veliké rozdíly.

Úvod do knih Ezdráš a Nehemiáš

Úvod do knih Ezdráš a Nehemiáš

8. listopadu 2018, 05:00

Kněz a znalec Písma Ezdráš a místodržitel perského krále Nehemiáš byli významnými postavami, které se podíleli na obnově života Judovců po propuštění z exilu v Babylonii.

Úvod do knih Paralipomenon

Úvod do knih Paralipomenon

1. listopadu 2018, 05:00

Paralipomenon znamená v řečtině "to vypuštěné" anebo "to přeskočené". Název tímto chce sdělit, že čtenář najde v knihách to, co se nevešlo do předchozích, tedy knih Samuelových a Královských.

Úvod do knih Samuelových

Úvod do knih Samuelových

18. října 2018, 05:00

Knihy Samuelovy tvoří v originále jeden celek. Rozdělení na dva díly vzniklo až při překladu do řečtiny. A zpětně se toto dělení prosadilo i na původní hebrejský text v době vzniku knihtisku.

 Úvod do knih Starého zákona – 7. díl

Úvod do knih Starého zákona – 7. díl

11. října 2018, 05:00

Kniha Soudců ma tři hlavní části. V úvodu najdeme popis Jozuovy smrti. Tím navazuje kniha na předchozí. Nejdelší část textu vykresluje postavy soudců. S docentem Petrem Chalupou hovoříme v pondělí 15. října od 16. hodiny.

 Úvod do knih Starého zákona – 6. díl

Úvod do knih Starého zákona – 6. díl

5. října 2018, 05:00

Kniha Jozuje popisuje nejdříve dobývání zaslíbené země, kterou Izrael nakonec získá. Druhá část vypráví o rozdělování země jednotlivým kmenům. A v posledních dvou kapitolách sám Jozue má "reč na rozloučenou" ve které vyzývá všechny, aby sloužili Hospodinu a nenechali se svést k modlářství. Vysíláme v pondělí 8. října v 16 hodin.

Úvod do knih Starého zákona – 5. díl

Úvod do knih Starého zákona – 5. díl

27. září 2018, 05:00

V knize Deuteronomium se nachází několik rozsáhlých Mojžíšových řečí, důležitých zákoníků a požehnání těm, kdo budou Hospodina následovat. Docenta Petra Chalupu poslouchejte v pondělí 1. října ve čtyři hodiny odpoledne.

Úvod do knih Starého zákona – 4. díl

Úvod do knih Starého zákona – 4. díl

20. září 2018, 05:00

Ve Čtvrté knize Mojžíšově můžeme rozeznat tři základní části. První je pobyt na poušti Sinaj, pak epizody odehrávající se v Moabu a nakonec události na moabských polích, které jsou přípravou na budoucí život Izraele ve vlastní zemi. Poslouchejte v pondělí 24. září 2018 od 16. hodiny.

Úvod do knih Starého zákona – 3. díl

Úvod do knih Starého zákona – 3. díl

13. září 2018, 05:00

Kniha Leviticus obsahuje spoustu předpisů, pravidel a ustanovení pro situace a osoby, které jsou nám již časově hodně vzdálené. Do knih Starého zákona nás uvádí biblista docent Petr Chalupa v pondělí 17. září ve čtyři hodiny odpoledne.

Úvod do knih Starého zákona – 2. díl

Úvod do knih Starého zákona – 2. díl

6. září 2018, 05:00

To nejpodstatnější z knihy Exodus si připomínáme každoročně o Velikonocích - vysvobození Božího lidu z otroctví, jeho záchrana před zničením a zaslíbení země, která je zase o něco blíže. Do knih Starého zákona nás uvádí biblista docent Petr Chalupa v pondělí 10. září od 16. hodiny.