Úvod do knih Starého zákona

Vzdělávací cyklus na vlnách Proglasu představuje během 25 dílů všechny starozákonní knihy. Dozvíte se, jak tyto knihy jejich autoři a redaktoři sestavili a jaké jsou jejich příběhy o vznikání. U každé knihy se navíc zastavujeme nad jejich základními teologickými otázkami a poselstvími. Doc. Petr Chalupa přibližuje v závěru pořadu význam probírané knihy pro člověka žijícího v současnosti.

Úvod do knihy Numeri

Úvod do knihy Numeri

20. září 2018, 05:00

Ve Čtvrté knize Mojžíšově můžeme rozeznat tři základní části. První je pobyt na poušti Sinaj, pak epizody odehrávající se v Moabu a nakonec události na moabských polích, které jsou přípravou na budoucí život Izraele ve vlastní zemi.

Úvod do knihy Leviticus

Úvod do knihy Leviticus

13. září 2018, 05:00

Leviticus obsahuje spoustu předpisů, pravidel a ustanovení pro situace a osoby, které jsou nám již časově hodně vzdálené.

Úvod do knih Starého zákona – 2. díl

Úvod do knih Starého zákona – 2. díl

6. září 2018, 05:00

To nejpodstatnější z knihy Exodus si připomínáme každoročně o Velikonocích - vysvobození Božího lidu z otroctví, jeho záchrana před zničením a zaslíbení země, která je zase o něco blíže. Do knih Starého zákona nás uvádí biblista docent Petr Chalupa v pondělí 10. září od 16. hodiny.

Úvod do knih Starého zákona – 1. díl

Úvod do knih Starého zákona – 1. díl

28. srpna 2018, 12:54

Vzdělávací cyklus na vlnách Proglasu nabízí během 25 dílů představení všech starozákonních knih. V pondělí 3. září začínáme v 16 hodin knihou Genesis.