Úvod do knihy Píseň písní

Úvod do knihy Píseň písní

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Vzdělávací cyklus
Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

Píseň písní je sbírkou různých básnických textů, ve kterých si muž a žena vyznávají lásku. Vzájemně si jakoby předávají slovo a na chvíli zazpívá i chór, který jako kdyby doprovázel tyto dva na svatbu.

Z teologického pohledu je na sbírce asi nejdůležitější poselství, které čteme v závěru knihy: jako smrt silná je láska. Při vzájemném vyznání obdivu se snoubenci v této knize dostávají obrazně až do nebe, ve kterém žili Adam s Evou. Láska je tu vykreslena tedy tak, jak byla Stvořitelem od počátku zamýšlena.

Blíže vám ve vysílání Proglasu Píseň písní představí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.