Úvod do knihy Píseň písní

Úvod do knihy Píseň písní

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Ekleziologie
Ekleziologie
Ekleziologie
Vysílali jsme


Ekleziologie

Ekleziologie

Ekleziologie
Audioarchiv

Píseň písní je sbírkou různých básnických textů, ve kterých si muž a žena vyznávají lásku. Vzájemně si jakoby předávají slovo a na chvíli zazpívá i chór, který jako kdyby doprovázel tyto dva na svatbu.

Z teologického pohledu je na sbírce asi nejdůležitější poselství, které čteme v závěru knihy: jako smrt silná je láska. Při vzájemném vyznání obdivu se snoubenci v této knize dostávají obrazně až do nebe, ve kterém žili Adam s Evou. Láska je tu vykreslena tedy tak, jak byla Stvořitelem od počátku zamýšlena.

Blíže vám ve vysílání Proglasu Píseň písní představí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.