Úvod do knih Moudrosti a Sirachovec

Úvod do knih Moudrosti a Sirachovec

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Dar Boha Otce církvi
Svaté královny
Svaté královny
Vysílali jsme


Život v ekumeně podle komunity Chemin Neuf

Dar Boha Otce církvi

Dar Boha Otce církvi
Audioarchiv

První část knihy Moudrosti její autor zaměřil na význam spravedlnosti. Vyzývá vládce, aby spravedlnost hledali a dokonce si ji zamilovali. V protikladu kárá bezbožné a adresuje jim napomenutí, aby se obrátili

Druhá část knihy chválí moudrost. Autor textu uvažuje nad tím, jak Bůh sám propůjčuje svou moudrost a daruje ji lidem, aby se stala učitelkou všech. V závěru Moudrosti se dočteme převyprávění Exodu. K mnoha událostem podává autor knihy pro čtenáře svůj výklad.

Knihu Sirachovec také můžeme rozdělit na tři tématické celky. V první části vyzývá Sirachovec k hledání moudrosti a upozorňuje na obtíže s tím spojené. Najdeme tam také jeho modlitby a vyznání, jaké požehnání přináší bázeň před Bohem. V druhé části, podobně jako u úpředchozí knihy, chválí Sirachovec moudrosti a hovoří o ní v souvislostech se stvořením a Tórou. Ve třetí části se mj. dočteme, jak se moudrost projevovala v dějinách Izraele.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.