Úvod do knih Moudrosti a Sirachovec

Úvod do knih Moudrosti a Sirachovec

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Politická filosofie
Politická filosofie
Politická filosofie
Vysílali jsme


Politická filosofie

Politická filosofie

Politická filosofie
Audioarchiv

První část knihy Moudrosti její autor zaměřil na význam spravedlnosti. Vyzývá vládce, aby spravedlnost hledali a dokonce si ji zamilovali. V protikladu kárá bezbožné a adresuje jim napomenutí, aby se obrátili

Druhá část knihy chválí moudrost. Autor textu uvažuje nad tím, jak Bůh sám propůjčuje svou moudrost a daruje ji lidem, aby se stala učitelkou všech. V závěru Moudrosti se dočteme převyprávění Exodu. K mnoha událostem podává autor knihy pro čtenáře svůj výklad.

Knihu Sirachovec také můžeme rozdělit na tři tématické celky. V první části vyzývá Sirachovec k hledání moudrosti a upozorňuje na obtíže s tím spojené. Najdeme tam také jeho modlitby a vyznání, jaké požehnání přináší bázeň před Bohem. V druhé části, podobně jako u úpředchozí knihy, chválí Sirachovec moudrosti a hovoří o ní v souvislostech se stvořením a Tórou. Ve třetí části se mj. dočteme, jak se moudrost projevovala v dějinách Izraele.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.