Úvod do knih malých proroků II.

Úvod do knih malých proroků II.

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Ekleziologie
Ekleziologie
Ekleziologie
Vysílali jsme


Ekleziologie

Ekleziologie

Ekleziologie
Audioarchiv

V tomto dílu se zaměříme na druhou šestici malých proroků. Nahum, Abakuk a Sofonjáš působili v 7. století před Kristem a Ageus, Zachariáš a Malachiáš v 6. století.

Proroctví malých proroků má dvojí původ. Jedni hlásají Boží slovo. Tak, jak ho slyšeli, tak prorokují. A druzí patří zase mezi vizionáře, jako např. Zachariáš. Ten měl zejména vidění, o kterých pak promlouval k lidem. Vidění byla lidem ve své době zřejmě dobře srozumitelná. Dnes už pro jejich pochopení potřebujeme kvalitní průvodce.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony