Úvod do knih Tóbijáš a Júdit

Úvod do knih Tóbijáš a Júdit

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Ekleziologie
Ekleziologie
Ekleziologie
Vysílali jsme


Ekleziologie

Ekleziologie

Ekleziologie
Audioarchiv

Kniha Tobiáš patří mezi deutero kanonické spisy, ale v minulosti neexistovala jenom v řečtině. Byla mezi ně tedy zařazena trochu neprávem.

Byly nalezeny totiž velké části této knihy napsané aramejsky a dokonce hebrejsky. Řecká verze tedy bude pravděpodobně překladem původně semitské verze. Kniha Tóbijáš popisuje ideál lidského jednání, které má původ v Bohu samotném. Tím ideálem je pravda, spravedlnost a milosrdenství, jež se i navzdory osudu takto jednajícímu člověku nakonec vyplatí.

Kniha Júdit, kterou otevřeme také v tomto pokračování našeho vzdělávacího cyklu, je jednou z nejmladších knih Starého zákona. Známé ženské postavy jako soudkyně Debora či Jáel jakoby v Júdit ožívaly a ukazovaly se v novém kontextu. Děj knihy se odehrává v době exilu. Po teologcké stránce se text knihy vyrovnává s otázkou, kdo je vlastně Bůh? Kdo je mocnější? Pohanští bohové anebo Hospodin? Júdit přicházý s krásným vyznáním, že je to právě jediný Bůh, který se ujímá svého lidu i když jsou nepřátelé v přesile a dopřeje svým lidem vítězství.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony