Úvod do knih Tóbijáš a Júdit

Úvod do knih Tóbijáš a Júdit

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Ekleziologie
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

Kniha Tobiáš patří mezi deutero kanonické spisy, ale v minulosti neexistovala jenom v řečtině. Byla mezi ně tedy zařazena trochu neprávem.

Byly nalezeny totiž velké části této knihy napsané aramejsky a dokonce hebrejsky. Řecká verze tedy bude pravděpodobně překladem původně semitské verze. Kniha Tóbijáš popisuje ideál lidského jednání, které má původ v Bohu samotném. Tím ideálem je pravda, spravedlnost a milosrdenství, jež se i navzdory osudu takto jednajícímu člověku nakonec vyplatí.

Kniha Júdit, kterou otevřeme také v tomto pokračování našeho vzdělávacího cyklu, je jednou z nejmladších knih Starého zákona. Známé ženské postavy jako soudkyně Debora či Jáel jakoby v Júdit ožívaly a ukazovaly se v novém kontextu. Děj knihy se odehrává v době exilu. Po teologcké stránce se text knihy vyrovnává s otázkou, kdo je vlastně Bůh? Kdo je mocnější? Pohanští bohové anebo Hospodin? Júdit přicházý s krásným vyznáním, že je to právě jediný Bůh, který se ujímá svého lidu i když jsou nepřátelé v přesile a dopřeje svým lidem vítězství.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.