Úvod do knih Přísloví a Kazatel

Úvod do knih Přísloví a Kazatel

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Vzdělávací cyklus
Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

Knihy Přísloví a Kazatel obsahují moudrost, která byla v době svého vzniku předávána především na královském dvoře. Obsahují ale i anonymní výroky, které se tradovaly mezi lidmi.

Moudrost byla sdílenou hodnotou napříč ostatními národy a dokonce mohli Izraelité převzít některé výroky od cizích (pohanských) národů a zapsat do těchto knih.

Přísloví zdůrazňují tu nejstarší zkušenost tzv. odplaty. Dobrému se daří dobře a zlý bude potrestán. Hospodin je zárukou toho, že tato odplata bude spravedlivě naplněna. Kniha Kazatel se na první pohled zaměřuje hlavně na život na zemi a navíc na jeho pomíjivost. Nebývá proto přijímána zrovna jako teologická kniha. Ale křivdíme ji. Kazatel se snaží poukázat na napětí mezi životní realitou, ve které nemusí vždy princip odplaty fungovat a na Hospodinovo milosrdenství.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.