Úvod do knih Přísloví a Kazatel

Úvod do knih Přísloví a Kazatel

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Politická filosofie
Politická filosofie
Politická filosofie
Vysílali jsme


Politická filosofie

Politická filosofie

Politická filosofie
Audioarchiv

Knihy Přísloví a Kazatel obsahují moudrost, která byla v době svého vzniku předávána především na královském dvoře. Obsahují ale i anonymní výroky, které se tradovaly mezi lidmi.

Moudrost byla sdílenou hodnotou napříč ostatními národy a dokonce mohli Izraelité převzít některé výroky od cizích (pohanských) národů a zapsat do těchto knih.

Přísloví zdůrazňují tu nejstarší zkušenost tzv. odplaty. Dobrému se daří dobře a zlý bude potrestán. Hospodin je zárukou toho, že tato odplata bude spravedlivě naplněna. Kniha Kazatel se na první pohled zaměřuje hlavně na život na zemi a navíc na jeho pomíjivost. Nebývá proto přijímána zrovna jako teologická kniha. Ale křivdíme ji. Kazatel se snaží poukázat na napětí mezi životní realitou, ve které nemusí vždy princip odplaty fungovat a na Hospodinovo milosrdenství.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.

NyníKomorní hudba
Skladba: Romantické kusy pro housle a klavír op. 75 (1887) - Larghetto; Autor: Dvořák Antonín; Sóla: Suk Josef - housle, Hála Josef - klavír
02:00Kukadlo
02:25Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
04:45Jitro s dechovkou
05:00Ranní magazín

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony