Úvod do knihy Izaiáš

Úvod do knihy Izaiáš

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Ekleziologie
Ekleziologie
Ekleziologie
Vysílali jsme


Ekleziologie

Ekleziologie

Ekleziologie
Audioarchiv

Od konce 19. století dělíme knihu Izaiáš na dvě základní části - Proto Izaiáš (do 39. kapitoly) a Deutero Izaiáš. Později biblisté oddělili ještě posledních deset kapitol jako tzv. Trito Izaiáše.

Dělení odpovídá vyprávění v knize. Od 40. kapitoly se přestává hovořit o judských králích. Pak se začne hovořit o perském králi Kýrovi a celý kontext vyprávění ukazuje, že tento text vznikl až v době exilu Izraele. Kapitoly Trito Izaiáše zase směřují k obnově společnosti. Proto je oprávněné soudit, že jejich autor žil až v době poexilní.

Blíže vám ve vysílání Proglasu knihu proroka Izaiáše představí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.