Úvod do knihy Izaiáš

Úvod do knihy Izaiáš

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Politická filosofie
Politická filosofie
Politická filosofie
Vysílali jsme


Politická filosofie

Politická filosofie

Politická filosofie
Audioarchiv

Od konce 19. století dělíme knihu Izaiáš na dvě základní části - Proto Izaiáš (do 39. kapitoly) a Deutero Izaiáš. Později biblisté oddělili ještě posledních deset kapitol jako tzv. Trito Izaiáše.

Dělení odpovídá vyprávění v knize. Od 40. kapitoly se přestává hovořit o judských králích. Pak se začne hovořit o perském králi Kýrovi a celý kontext vyprávění ukazuje, že tento text vznikl až v době exilu Izraele. Kapitoly Trito Izaiáše zase směřují k obnově společnosti. Proto je oprávněné soudit, že jejich autor žil až v době poexilní.

Blíže vám ve vysílání Proglasu knihu proroka Izaiáše představí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.

NyníKomorní hudba
Skladba: Romantické kusy pro housle a klavír op. 75 (1887) - Larghetto; Autor: Dvořák Antonín; Sóla: Suk Josef - housle, Hála Josef - klavír
02:00Kukadlo
02:25Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
04:45Jitro s dechovkou
05:00Ranní magazín

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony