Úvod do knihy Izaiáš

Úvod do knihy Izaiáš

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Vzdělávací cyklus
Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

Od konce 19. století dělíme knihu Izaiáš na dvě základní části - Proto Izaiáš (do 39. kapitoly) a Deutero Izaiáš. Později biblisté oddělili ještě posledních deset kapitol jako tzv. Trito Izaiáše.

Dělení odpovídá vyprávění v knize. Od 40. kapitoly se přestává hovořit o judských králích. Pak se začne hovořit o perském králi Kýrovi a celý kontext vyprávění ukazuje, že tento text vznikl až v době exilu Izraele. Kapitoly Trito Izaiáše zase směřují k obnově společnosti. Proto je oprávněné soudit, že jejich autor žil až v době poexilní.

Blíže vám ve vysílání Proglasu knihu proroka Izaiáše představí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.