Úvod do knih malých proroků I.

Úvod do knih malých proroků I.

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Úvod do knih Starého zákona
Ekleziologie
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

Označení "malí" proroci vychází z rozsahu knihy každého z nich. Jde sice o krátké texty, ale to jim vůbec neubírá na významu.

Počet 12 proroků se nejspíš snaží odkázat i na 12 Jákobových synů. O této sbírce se zmiňuje poprvé autor knihy Sirachovec. Víme tedy, že od 2. století před Kristem tvořilo 12 malých proroků jeden spis. Jsou seřazeni podle doby, ve které proroci působili. Do 8. století př. Kr. můžeme zařadit prvních šest od Ozeáše po Micheáše. Nahum, Abakuk a Sofoniáš působili v 7. století a zbývající Ageus, Zachariáš a Malachiáš v 6. století. V tomto díle se zaměříme na proroctví šestice nejstarších.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.