Úvod do knih malých proroků I.

Úvod do knih malých proroků I.

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Politická filosofie
Politická filosofie
Politická filosofie
Vysílali jsme


Politická filosofie

Politická filosofie

Politická filosofie
Audioarchiv

Označení "malí" proroci vychází z rozsahu knihy každého z nich. Jde sice o krátké texty, ale to jim vůbec neubírá na významu.

Počet 12 proroků se nejspíš snaží odkázat i na 12 Jákobových synů. O této sbírce se zmiňuje poprvé autor knihy Sirachovec. Víme tedy, že od 2. století před Kristem tvořilo 12 malých proroků jeden spis. Jsou seřazeni podle doby, ve které proroci působili. Do 8. století př. Kr. můžeme zařadit prvních šest od Ozeáše po Micheáše. Nahum, Abakuk a Sofoniáš působili v 7. století a zbývající Ageus, Zachariáš a Malachiáš v 6. století. V tomto díle se zaměříme na proroctví šestice nejstarších.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.