Úvod do knih Paralipomenon

Úvod do knih Paralipomenon

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Politická filosofie
Politická filosofie
Politická filosofie
Vysílali jsme


Politická filosofie

Politická filosofie

Politická filosofie
Audioarchiv

Paralipomenon znamená v řečtině "to vypuštěné" anebo "to přeskočené". Název tímto chce sdělit, že čtenář najde v knihách to, co se nevešlo do předchozích, tedy knih Samuelových a Královských.

I knihy Paralipomenon tvoří jeden celek a dělit se začaly až později. Zaměřují se na Judsko a jeho jeruzalémské panovníky. Sledují linii Hospodinem vyvolených panovníků, která jde od vzniku království až po perského krále Kýra. Ten dovoluje Izraelitům v exilu, aby se vrátili zpět do své zeme a obnovili v ní život.

Dalším hlavním poselstvím knihy je důraz, který kladou na Tóru. Vše, čím se mají panovníci řídit, podle čeho rozhovodovat a jak jednat je zapsáno v Knihách Mojžíšových. Tóra je tedy něco na způsob "ústavy" pro nový lid vracející se z exilu.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.