Úvod do knih Paralipomenon

Úvod do knih Paralipomenon

Pořad v souvislostech


Úvod do knih Starého zákona
Budeme vysílat

Úvod do knih Starého zákona
Vzdělávací cyklus
Úvod do knih Starého zákona
Vysílali jsme


Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona

Úvod do knih Starého zákona
Audioarchiv

Paralipomenon znamená v řečtině "to vypuštěné" anebo "to přeskočené". Název tímto chce sdělit, že čtenář najde v knihách to, co se nevešlo do předchozích, tedy knih Samuelových a Královských.

I knihy Paralipomenon tvoří jeden celek a dělit se začaly až později. Zaměřují se na Judsko a jeho jeruzalémské panovníky. Sledují linii Hospodinem vyvolených panovníků, která jde od vzniku království až po perského krále Kýra. Ten dovoluje Izraelitům v exilu, aby se vrátili zpět do své zeme a obnovili v ní život.

Dalším hlavním poselstvím knihy je důraz, který kladou na Tóru. Vše, čím se mají panovníci řídit, podle čeho rozhovodovat a jak jednat je zapsáno v Knihách Mojžíšových. Tóra je tedy něco na způsob "ústavy" pro nový lid vracející se z exilu.

Do knih Starého zákona nás uvádí biblista doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla.

NyníKomorní hudba
Skladba: Suita pro violoncello a klavír opus19 (1942) - Nocturno adagio; Autor: Vrána František; Sóla: Hanousek Jiří - violoncello, Novotná Eliška - klavír
02:00Křesťan a svět
02:25Písně
03:00Folklorní okénko
03:58Písničky před svítáním
04:45Jitro s dechovkou
05:00Ranní magazín

Blahopřání

Pošlete svým blízkým k narozeninám či svátku písničku s přáním.

Regiony

Regiony